Sökning: "Eva Juhlin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eva Juhlin.

 1. 1. Lärande i ömsesidiga möten : Möten mellan elev och personal i en specialskola

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann-Mari Juhlin; Eva Fyrgård; [2014]
  Nyckelord :dialogiskt samspel; funktionsnedsättningar; specialskola; synnedsättning; ömsesidiga möten.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få djupare förståelse av det ömsesidiga samspelet mellan elever med synnedsättning i kombination med flera andra funktionsnedsättningar och personal på en specialskola. Genom intervjuer ville vi undersöka hur personal på en specialskola beskrev ömsesidiga möten och hur det är kopplat till lärande. LÄS MER

 2. 2. En lönsam affär : En studie om den resultatbaserade ersättningens påverkan på köpeskillingsallokering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikaela Huldt; Eva-Lena Juhlin; [2012]
  Nyckelord :Goodwill; IFRS 3; immateriella tillgångar; köpeskillingsallokering; rörelseförvärv; resultatbaserad ersättning;

  Sammanfattning : Studien belyser skillnader mellan hur bolag med och utan resultatbaserad ersättning allokerar goodwill och immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. Studien omfattar noterade bolag på NASDAQ OMX Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av handhållna vibrerande verktyg samt individuella riskbedömningar på verkstadsarbetarna som använder dessa verktyg

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för arbets- och miljömedicin

  Författare :Eva Juhlin; [2007]
  Nyckelord :Kartläggning; Riskbedömning; Verkstadsarbetare; vibrationsexponering; Vita fingrar; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : På ett industriföretag används dagligen handhållna vibrerande verktyg. Företagshälsovården fick i uppdrag att kartlägga vibrerande verktyg och riskbedöma verkstadsarbetare som arbetar med dessa handhållna vibrerande verktyg. Riskbedömningen har genomförts utifrån Arbetsmiljöverkets författningssamlingar 2005: 6 och 2005: 15. LÄS MER