Sökning: "Fältros"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Fältros.

 1. 1. Safety risks with ZigBee smart devices : Identifying risks and countermeasures in ZigBee devices with an eavesdropping experiment

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Jesper Fältros; Isak Alinger; Axel von Bergen; [2020]
  Nyckelord :ZigBee; IoT; Security; Eavesdropping; ZigBee Countermeasures; Home Automation; Wireless Traffic Exploitation;

  Sammanfattning : With ZigBee being the world’s leading IoT protocol, users are vulnerable to attacks on the wireless communication between ZigBee devices and the information that can be gained from them. For users to protect themselves from potential attacks they need to be aware of what information can be extracted and how it can be countered. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande klassrumsmiljö : en jämförande studie mellan traditionell och kooperativ skolkultur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Fältros; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur kooperativt lärande kan främja den språkutvecklande klassrumsmiljön genom en jämförelse mellan traditionell och kooperativ skolkultur. De områden som har jämförts är lärmiljön, lärtillfällen och interaktioner. LÄS MER