Sökning: "Företagsstrategi"

Visar resultat 6 - 10 av 46 uppsatser innehållade ordet Företagsstrategi.

 1. 6. Att genomföra en strategiförändring : En fallstudie på Visma Spcs i Växjö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filip Öggesjö; Philip Bergsteinsson; Christoffer Walfridson; [2018]
  Nyckelord :Strategy execution; strategy process; strategy change; strategic planning;

  Sammanfattning : Abstract Bachelor Thesis 15hp, Business Program, School of Business and Economics at Linnaeus University, Controller, 2FE20E, VT 2018 Title: Implementing a Strategic Change - A Case Study on Visma Spcs Authors: Philip Bergsteinsson, Christoffer Walfridson, Filip Öggesjö Examiner: Elin Funck Tutor: Anders Jerreling Background and problem: Strategy work is a process consisting of two parts, formulation and execution. Companies that execute a strategy change are facing major challenges. LÄS MER

 2. 7. Synergy Valuation in Industrial Software Acquisitions

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Christoffer Marin; ERIK TRETOW; [2018]
  Nyckelord :Synergy Valuation; Industrial Software M A; Industrial Software Synergies; Synergiv¨ardering; M A inom industriell mjukvara; Synergier inom industriell mjukvara;

  Sammanfattning : Engaging in M&A is a common corporate strategy and deals are often motivated by synergies, the concept that the value of the combined entities is greater than the sum of their standalone values. However, it is often difficult to capture synergistic value in reality and increasing the probability of a successful acquisition requires a thorough assessment of potential synergistic effects pre-acquisition. LÄS MER

 3. 8. HÅLLBARA STRATEGIER FÖR SME-FÖRETAG I TJÄNSTESEKTORN : En kvalitativ studie om drivkrafter och utmaningar tillatt integrera hållbarhet i företagsstrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Heimdahl Pettersson; Niclas Thulin; [2018]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; Sustainability; Corporate Sustainability; SME; Small and Medium Sized Enterprises; Service Industry; Shared Value; Corporate Strategy; Business Strategy; Strategic Management;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är ett ämne vilket är ständigt aktuellt och aldrig varit mer aktuellt än idag. Med negativa klimatförändringar som konsekvens av mänskliga aktiviteter är det mer viktigt än någonsin att motverka detta och arbeta mot en bättre morgondag. LÄS MER

 4. 9. How will an integrated sustainability tool contribute to strategy making? : a multiple case study of the Integrated Profit and Loss assessment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sanna Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :corporate sustainability; decision making; integrated sustainability assessment; management; monetary evaluation; strategy making;

  Sammanfattning : The demand on companies from various stakeholders, such as customers and suppliers, to report impacts and sustainability efforts creates a need for sustainability reports to integrate the financial, environmental and social perspectives of a company. International research has during recent years focused on developing sustainability tools for measuring economic, social and environmental dimensions. LÄS MER

 5. 10. Omvärldsanalys : En undersökning i hur tjänsteföretag gör sin omvärldsanalys och hur resultatet används i deras strategi?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Stefan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Omvärldsanalys; Omvärldsbevakning; Företagsstrategi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur tjänsteföretag inom energibranschen gör sitt omvärldsanalysarbete för att ha vetskap om sin omgivning och skapa strategier av det som kommer från analyserna. I undersökningen ingår fyra företag som säljer tjänster. LÄS MER