Sökning: "Förvaltningsrätt Stockholms universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Förvaltningsrätt Stockholms universitet.

 1. 1. Barns delaktighet genom åsiktsframförande och uppgiftslämnande i sin LVU-process : En jämförelse mellan gällande rätt och tillämpningen av den

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Lagneborg; [2022]
  Nyckelord :LVU; barn; åsikt; uppgift; förvaltningsrätt; förvaltningsprocessrätt;

  Sammanfattning : In cases where a child's guardian's actions entail a significant risk of the child's health or development being harmed, the public may in certain cases forcibly care for the child. In these cases, it is no longer the guardians who decide what is best for the child, but that responsibility has been taken over by the public. LÄS MER

 2. 2. Varning och återkallelse av lärarlegitimation : Systematisering, problematisering och undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Skoljuridik; lärarlegitimation; förvaltningsrätt; lärarprofession;

  Sammanfattning : On July 1, 2011, a system of teacher certification was introduced through the Act (2011: 189) amending the Swedish Education Act. The intention of a system of teacher certification was to make it harder for people without adequate education to work as teachers. LÄS MER

 3. 3. Är du barn eller vuxen? : om åldersbedömning av ensamkommande barn och unga vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niklas Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Offentlig rätt; förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den nya tillfälliga lagen avseende barns rätt till familjeåterförening : en utredning av svensk rätts förenlighet med barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikhail Atayev; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Läkaren och sjukskrivningarna : främjar lagstiftningen läkarens objektivitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :John-Peter Vinnars; [2018]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER