Sökning: "Fallstudie rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade orden Fallstudie rapport.

 1. 1. Varför är det så svårt att gå ihop? En fallstudie om samverkande och konkurrerande logiker i praktiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Pihl Wengander; Kristina Raad; [2018-08-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport ämnar att undersöka hur institutionella logiker påverkar i praktiken genom en fallstudie i bolag x, ett butik-designföretag lokaliserat i Tyskland. Det har gjorts semistrukturerade intervjuer med nästan 50 % av företagets medarbetare i alla företagets avdelningar där tre valdes ut för att representera företaget. LÄS MER

 2. 2. Användarupplevelse på webben under skiftande tekniska förutsättningar : en fallstudie av ett implementationsprojekt

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Karl Brisland; [2018]
  Nyckelord :användarupplevelse; användbarhet; UX; plattformsoberoende; dynamik; prestanda; webbutveckling; automatisering;

  Sammanfattning : Denna rapport dokumenterar utvecklingen av en interaktiv tidslinje i webbformat, med högt ställda krav på utseende, funktion, visuella effekter samt konsekvent användarupplevelse på olika plattformar. Implementationen utfördes utifrån teoretiska riktlinjer som erhållits genom litteraturstudier och därefter värderades utfallet dels genom att bedöma dess efterlevnad av dessa riktlinjer och dels genom en användarstudie med ett flertal olika enheter. LÄS MER

 3. 3. Quality Assessment of Conversational Agents : Assessing the Robustness of Conversational Agents to Errors and Lexical Variability

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonathan Guichard; [2018]
  Nyckelord :Adversarial Testing; Conversational Agents; Chatbots; Natural Language Understanding;

  Sammanfattning : Assessing a conversational agent’s understanding capabilities is critical, as poor user interactions could seal the agent’s fate at the very beginning of its lifecycle with users abandoning the system. In this thesis we explore the use of paraphrases as a testing tool for conversational agents. LÄS MER

 4. 4. Värdeflödesanalys som ett verktyg för att reducera hanteringskostnader, bundet kapital och överproduktion : En fallstudie på Swegon Operations AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Faisal Jalil; Karl Stålbrand; [2018]
  Nyckelord :Värdeflödesanalys; Flöde; Operationsanalys; Optimering; Fabriksoptimering; Layoutoptimering; bundet kapital; CONWIP; Överproduktion;

  Sammanfattning : Denna rapport har haft som syfte att hjälpa företaget Swegon Operations AB att minska sina hanteringskostnader, bundet kapital och eventuell överproduktion. För att uppnå syftet gjordes värdeflödesanalyser vilka kartlade tre separata flöden för tre egentillverkade komponenter. LÄS MER

 5. 5. Operativ transportplanering hos Gerdas Bröd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jesper Carlén; Hans Lundberg; [2018]
  Nyckelord :distribution; route planning; objective function; planning management; SME-business; distribution; ruttplanering; målfunktioner; planering styrning; SME-företag;

  Sammanfattning : Med fokus på distribution behandlar denna rapport planerandet och utförandet av ruttplaneringen hos fallföretaget Gerdas Bröd i Grästorp AB. Utifrån antagandet att resurserna är begränsade hos Gerdas så presenteras ruttförslag utifrån målfunktionerna fyllnadsgrad och minsta möjliga körsträcka. LÄS MER