Sökning: "Fallstudie rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade orden Fallstudie rapport.

 1. 1. Hur företag kan attrahera kompetent arbetskraft genom employer branding : En fallstudie på ett svenskt energibolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lina Hedman; Malin Josefsson; [2019]
  Nyckelord :employer branding; brand ambassadors; employee brand-building behaviour; staff word-of-mouth; employer branding; brand ambassadors; employee brand-building behaviour; staff word-of-mouth;

  Sammanfattning : Syfte – Denna rapport syftar till att undersöka hur företag kan arbeta med employer branding för att främja skapandet av engagerade medarbetare som genom positiv staff word-of-mouth (SWOM) är villiga att sprida information om företaget som arbetsgivare samt dela med sig av sina erfarenheter till potentiella medarbetare. Metod – En litteraturstudie utfördes för att undersöka vad som redan studerats inom ämnet som därefter sammanställdes i ett teoretiskt ramverk. LÄS MER

 2. 2. Safety first: a case study of incident and accident reporting in a company within the construction and civil engineering industry

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sara Anselius; [2019]
  Nyckelord :construction industry; accident statistics; systematic work environment work; incidents; accidents; deviations; BIA; byggbranschen; olycksstatistik; systematiskt arbetsmiljöarbete; tillbud; olycksfall; avvikelser; BIA;

  Sammanfattning : The construction industry is an exciting and community developing industry, but it is also very much talked about because of the high injury frequency that the industry is characterized by. As a part of preventing accidents at work, the employer conducts systematic work environment work to detect risky parts of the work and to remedy these. LÄS MER

 3. 3. Fallstudie om hur Gävle kommun kan minska sitt dricksvattensvinn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Christoffer Eriksson; Dorothy Khorshed; [2019]
  Nyckelord :Drinking water; action plan; leakage; physical losses; commercial losses; Gävle municipality; Gästrike Vatten; Dricksvattensvinn; handlingsplan; odebiterat vatten; läckage; fysiska förluster; kommersiella förluster; Gävle kommun; Gästrike Vatten;

  Sammanfattning : To ensure sustainable development UN approved 17 sustainable development goals in the year of 2015, in which goal six specifies to ensure water and sanitation for all, and specified in goal six target indicator four, in a more effective way. To have an average of 24% in losses of the total amount of produced drinking water in Sweden is not effective, and Gävle municipality isn´t any better with their recorded drinking water wastage between 28-40% the last years. LÄS MER

 4. 4. Tillgängliggöra data inom SSBI : En kvalitativ studie hur data bör tillgängliggöras vid införande av SSBI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oskar Götlind; [2019]
  Nyckelord :Business Intelligence; Self-Service BI; SSBI; Data access; Business Intelligence; Self-Service BI; SSBI; Tillgängliggöra data;

  Sammanfattning : I dagens affärsvärld är det i princip ett måste för verksamheter att ta del av den konkurrensfördel som Jinns möjlig via att använda affärsdata genererat av en verksamhets processer för att sedan ta eventuella beslut, detta möjliggörs inom en Business Intelligence- miljö. Dock behöver dessa beslut ofta tas snabbare, mer nu än förr, detta sätter allt större press på den IT-avdelning som skall tillhandahålla beslutsfattare det beslutsunderlag som är nödvändig. LÄS MER

 5. 5. Pollinerare, ekosystemtjänster, avkastning, pollinator, ecosystem services & yield

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Linnea Lidén; Anders Melander; [2019]
  Nyckelord :Pollinerare; ekosystemtjänster; avkastning; pollinator; ecosystem services yield;

  Sammanfattning : Ljudet av surrande insekter har blivit mer sällsynt på senare år och det finns en risk att det kommer bli en betydlig minskning av det i framtiden. Det menar i alla fall oroande forskarrapporter. En stor del av insekterna kan var utrotningshotade och det innebär i sin tur en risk för hela ekosystemet. LÄS MER