Sökning: "Fatma Hashem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fatma Hashem.

  1. 1. Formativ bedömning i modersmålsundervisning : Ett sätt att främja lärande och utveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

    Författare :ALI SHAMMARI; Fatma Hashem; [2022]
    Nyckelord :formativ bedömning; självreglering; modersmålsundervisning;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur modersmålslärare arbetar med formativ bedömningi sin undervisning, samt vilka pedagogiska implikationer denna typ av bedömning har påelevens lärande, motivation och måluppfyllelse. Intresset bakom valet av det härproblemområdet grundar sig i att vi, i vårt dagliga arbete med modersmål, har identifierat ettantal utmaningar och svårigheter i just arbetet med modersmålsundervisning. LÄS MER