Sökning: "Feature Point"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade orden Feature Point.

 1. 1. Hur kan Möbelföretag Arbeta för att Utvecklas med Digitaliseringen? : Hur kan showrooms och AR som tillägg till e-handel bidra till att företag inom möbelbranschen kan uppnå fördelar och utvecklas med digitaliseringen?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Wilma Boberg; Lisa Henriksson; Sonja Blomstermo; [2023]
  Nyckelord :Detaljhandeln; möbelbranschen; digitalisering; e-handel; showrooms; Augmented Reality; AR; köpintentioner;

  Sammanfattning : Abstract Datum: 2023-01-12 Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet. Författare: Sonja Blomstermo, Wilma Boberg, Lisa Henriksson  Titel: Hur kan Möbelföretag Arbeta för att Utvecklas med Digitaliseringen? Handledare: Sara Melén Hånell Nyckelord: Detaljhandeln, möbelbranschen, digitalisering, e-handel, showrooms, Augmented Reality (AR), köpintentioner. LÄS MER

 2. 2. Ekologi & estetik : om förhållandet mellan ekologiska och estetiska värden inom dagvattenhantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Edvinsson; [2023]
  Nyckelord :Ekologisk dagvattenhantering; ED; LOD; biodike; regngård; regnbädd; gestaltning; ekologi; estetik; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Ekologisk dagvattenhantering, ED, är ett högaktuellt område där det i dag sker en enorm utveckling. Då jag började skriva denna uppsats, 2009/2010, var läget ett helt annat. Jag var frustrerad och förskräckt över att det fanns så mycket kunskap men så lite vilja att arbeta med dessa frågor “på riktigt”. LÄS MER

 3. 3. Reap What You Sow: How Effort-Reward Reciprocity Impacts the Job Satisfaction of Self-Employment

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Theodor Ekenstedt; [2022]
  Nyckelord :Job Satisfaction; Self-Employment; Effort-Reward Imbalance;

  Sammanfattning : This study examines how effort-reward reciprocity at work impacts the job satisfaction of the self-employed. The self-employed regularly show higher job satisfaction than the wage-employed. Theories point toward effort-reward reciprocity, the balance between what one gives and what one receives at work, as a predictor of higher job satisfaction. LÄS MER

 4. 4. Insurance Fraud Detection using Unsupervised Sequential Anomaly Detection

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anton Hansson; Hugo Cedervall; [2022]
  Nyckelord :Insurance Fraud Detection; Anomaly Detection; Long Short-Term Memory Networks LSTM ; Unsupervised Learning; Autoencoder AE ; Variational Autoencoder VAE ; Interpretable Machine Learning; Feature Engineering; Feature Selection; Feature Importance;

  Sammanfattning : Fraud is a common crime within the insurance industry, and insurance companies want to quickly identify fraudulent claimants as they often result in higher premiums for honest customers. Due to the digital transformation where the sheer volume and complexity of available data has grown, manual fraud detection is no longer suitable. LÄS MER

 5. 5. Resource-efficient and fast Point-in-Time joins for Apache Spark : Optimization of time travel operations for the creation of machine learning training datasets

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Apache Spark; Point-in-Time; ASOF; Join; Optimizations; Time travel; Apache Spark; Point-in-Time; ASOF; Join; Optimeringar; Tidsresning;

  Sammanfattning : A scenario in which modern machine learning models are trained is to make use of past data to be able to make predictions about the future. When working with multiple structured and time-labeled datasets, it has become a more common practice to make use of a join operator called the Point-in-Time join, or PIT join, to construct these datasets. LÄS MER