Sökning: "Financial Gap"

Visar resultat 1 - 5 av 476 uppsatser innehållade orden Financial Gap.

 1. 1. ”Utan medarbetarna hade jag inte haft en chans att prestera, de är den viktigaste tillgången jag har” : En kvalitativ studie med fokus på hur mellanchefer upplever socialt stöd i sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Deldar Ibrahim; [2022]
  Nyckelord :Social support; coworkers; feedback support; resources; trust;

  Sammanfattning : Social support is an important prerequisite for us humans to maintain healthy and rewarding relationships vis-à-vis our work. Further, social support is about giving the individual resources such as encouragement, information and tools which lead to positive health and good work achievements. LÄS MER

 2. 2. Natural Hazards Impact on Real Estate Value : A Semi - Quantitative Risk Assessment of the Climatic Impact on Commercial Buildings in Milan, Italy

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Agnes Karlsson; Robin Claesson; [2022]
  Nyckelord :Natural Hazards; Real Estate Value; Climate Risk; Vulnerability; Extremväder; Fastighetsvärde; Klimatrisk; Sårbarhet;

  Sammanfattning : In the light of the increased frequency of natural hazards in Europe alongside the high impact a hazardous event has on real estate value, real estate owners need to manage and strengthen assets within their entire portfolio to increase resilience and minimize the vulnerability to future negative impact. Further, a research gap exists in how to incorporate climate variables with real estate specifics which makes it challenging for property managers and other stakeholders to interpret the climatic impact on a particular asset. LÄS MER

 3. 3. Revisionskommittéers påverkan på hållbarhetsrapporters tillförlitlighet : En kvantitativ studie på 298 börsnoterade företag i en low-litigation kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Albin Eriksson; Philip Lindholm; [2022]
  Nyckelord :SRA; sustainability reporting; audit committees; low-litigation; SRA; hållbarhetsrapportering; revisionskommittéer; low-litigation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Revisionskommittéers påverkan på hållbarhetsrapporters tillförlitlighet: En kvantitativ studie på 298 börsnoterade företag i en low-litigation kontext. Nivå: Examensarbete på grundnivå i ämnet företagsekonomi (kandidatexamen). LÄS MER

 4. 4. Earnings management i svenska kommuner : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Frida Johansson; Jonas Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; big bath accounting; income smoothing; discretionary accruals; municipal accounting; Earnings management; reningsbad; resultatutjämning; diskretionära periodiseringar; kommunal redovisning;

  Sammanfattning : Titel: Earnings management i svenska kommuner Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Frida Johansson och Jonas Magnusson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2022 – januari Syfte: Syftet med studien var att undersöka och kartlägga huruvida earnings management i form av diskretionära periodiseringar förekommer i svenska kommuner. Metod: I studien har en kvantitativ forskningsstrategi tillämpats, med en longitudinell forskningsdesign. LÄS MER

 5. 5. Sustainability Performance Relation to Financial Performance : A quantitative study of companies in the textile industry within the European and North American markets

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Cajsa Malmström; Lovis Ekström; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Textile Industry; Sustainability Performance; ESG reporting; ESG scores; Financial Performance; Return on Invested Capital; Stakeholder Theory;

  Sammanfattning : Background: Light has been shed on the textile industry as one of the leading industries when it comes to economic growth, global warming and sustainable development. The increasing demand for sustainable activities from stakeholders has led to the importance of measuring the sustainable development of companies. LÄS MER