Sökning: "priskuranter"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet priskuranter.

 1. 1. Luktpioner som såldes i Dalarna. En sortimentsanalys av luktpioner i Vassbo trädskola 1895 − 1972

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :My Ottosson; [2019-04-15]
  Nyckelord :Paeonia lactiflora; garden peonies; assortment; luktpioner; sortiment; Vassbo trädskola; Dalarna; priskuranter;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Alla tiders perenner! : jämförelse av tolv arters utbud på tre plantskolor åren 19101930 och 1950-1970

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jacobsson Ringkvist Catharina; [2018]
  Nyckelord :perenner; plantskola; Göteborgs Trädgårdsförening; Stensborgs Trädskolor; Vassbo Trädskolor;

  Sammanfattning : Kan priskuranter ge information om huruvida utbudet av perenner har ökat eller minskat från perioden 1910-1930 och 1950-1970? Syftet med denna undersökning var att jämföra utbudet av tolv perenner i svenska plantskolor i början och under andra halvan av 1900-talet. Resultatet visade att det inte finns något generellt självklart svar på om antalet undersökta perenner ökade eller minskade från den ena till den andra tidsperioden. LÄS MER

 3. 3. Glober i Sverige : En undersökning av globers konstruktion och kontext mellan åren 1800 till 1950

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Emmelie Folkesson; [2015]
  Nyckelord :Glob; jordglob; himmelsglob; stjärnglob; Akrell; Åkerman; material; konstruktion;

  Sammanfattning : Research on Swedish globe production or globes offered on the Swedish market is not widespread. International research on globes has largely focused on the period from about 1400 to 1800. The structure and context of globes during the 1800s is mentioned only briefly, while globes produced during the 1900s are not mentioned at all. LÄS MER

 4. 4. Priskuranten - en resa i tiden: Priskuranter i Kungl. biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek och Nordiska museets bibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Petra Furtenbach; [2009]
  Nyckelord :Printed ephemera; Trade catalogs; Libraries-Special collections; Library cooperation; Efemärt tryck; Produktkataloger; Specialsamlingar i bibliotek; Bibliotekssamarbete;

  Sammanfattning : The aim of my master’s thesis has been to examine the situation of the price lists in the National Library of Sweden, in Uppsala University Library and in the Nordiska Museet Library. The starting point was that the institutes have been operating within different institutional practices. LÄS MER