Sökning: "Finn Möller"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Finn Möller.

 1. 1. "Lapp skall vara lapp"? - En studie om Sveriges (icke-) beslut att inte ratificera ILO:s konvention 169

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Finn Möller; Amanda Bergland; [2016]
  Nyckelord :makt; legitimitet; ILO 169; lappväsendet; ursprungsfolk; samer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samerna, Sveriges ursprungsfolk, har sedan urminnes tider levt och bedrivit renskötsel i norra Skandinavien samt Finland och Ryssland. Sverige var ett av de länder som arbetade fram vad som skulle komma att bli ILO:s konvention 169, en konvention som syftar till att stärka rättigheterna för världens ursprungs- och stamfolk. LÄS MER

 2. 2. Lika för lika - Power-sharing accords åtskilda främjande för demokrati i Moçambique och Angola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Finn Möller; [2016]
  Nyckelord :power-sharing; demokrati; fred; Moçambique; Angola; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Negotiated power-sharing arrangements between former warring parties in civil wars have more frequently been highlighted in peace settlements as a way to foster durable peace. On the other hand, democracy promotion followed by a power-sharing agreement has generally had adverse outcomes and in war-torn- societies, power-sharing institutions has often created an institutional barrier for further development. LÄS MER