Sökning: "lappväsendet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet lappväsendet.

 1. 1. Offentlig maktutövning gentemot samerna under mitten av 1800-talet till början av 1900-talet - En studie beträffande på vilket sätt, om något, den påverkats av socialdarwinismen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karolina Jivebäck; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; samerätt; samer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samerna utsattes under 1800-talet för den svenska kolonialiseringen av lappmarkerna. Denna uppsats ställer frågan på vilket sätt, om något, den svenska offentliga maktutövningen gentemot samerna under mitten av 1800-talet till början av 1900-talet påverkades av socialdarwinismen. LÄS MER

 2. 2. "Lapp skall vara lapp"? - En studie om Sveriges (icke-) beslut att inte ratificera ILO:s konvention 169

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Finn Möller; Amanda Bergland; [2016]
  Nyckelord :makt; legitimitet; ILO 169; lappväsendet; ursprungsfolk; samer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samerna, Sveriges ursprungsfolk, har sedan urminnes tider levt och bedrivit renskötsel i norra Skandinavien samt Finland och Ryssland. Sverige var ett av de länder som arbetade fram vad som skulle komma att bli ILO:s konvention 169, en konvention som syftar till att stärka rättigheterna för världens ursprungs- och stamfolk. LÄS MER