Sökning: "Fredrik Thomas Jönsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Thomas Jönsson.

  1. 1. Förskolan Bullerbyn

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Fredrik Thomas Jönsson; [2014]
    Nyckelord :Stockholm; noise; village; ornament; permanence; Bullerbyn; kindergarden; Tanto; park; Tanto; lund; Tantolunden; Södermalm; Stockholm; förskola; Bullerbyn; buller; by; ornament; permanens; Ekermanska; malmgården;

    Sammanfattning : Barn ska få möjligheten att växa upp med, och uppleva, vuxna sammanhang samt visuell komplexitet i sin omgivning. Utan dessa utbyten och objekt i sin omgivning utvecklas barns delaktighet i samhället som ansvarsfulla medborgare långsammare. Detta är projektets utgångspunkt. LÄS MER