Sökning: "ornament"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet ornament.

 1. 1. LEFTOVERS

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :CHANG HYUN AHN; [2020]
  Nyckelord :public; mega project; Kiruna;

  Sammanfattning :  Unlike the city calling the project as 'moving city', what actually happening in Kiruna is that demolishing the old part and building a new area. During this process, specific researches were done on each houses by municipality and only few heritages, estimated as culturally valuable, are picked up and will be preserved as it is. LÄS MER

 2. 2. Behaviour and morphology in wild guppies from populations with high and low predation pressure in Trinidad

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :William Harry Ashworth; [2020]
  Nyckelord :behavioural ecology; colouration; Poecilia reticulata; sexual ornament;

  Sammanfattning : Behaviour and morphology can vary significantly within a species as a result of the predation pressure individuals are exposed to. Wild populations of guppies (Poecilia reticulata) exposed to high and low predation can be found in the streams of northern Trinidad, providing a useful study system for investigating how behaviour and morphology are affected by predation. LÄS MER

 3. 3. ”För dina medmänniskor, för vårt samhälle och för Sverige” : En retorisk analys av statsministerns tal till nationen under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emil Rekestad; Hilda Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Retorik; pandemi; krishantering; statsminister;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på Stefan Löfvens ‘Tal till nationen’ som sändes 22 mars 2020 21:15, med anledning av Covid-19 och den medföljande samhällskrisen. Analysen baserar sig på en retorisk situationsanalys och en retorisk analys av talet i ett transkriberat format. LÄS MER

 4. 4. Det ornerade bronset och dess griftefärd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Fransson; [2020]
  Nyckelord :Bronze age; iconography; gender theory; razor; axe; fibula; belt plate; neck ring; ships; spiral; ornament; grave;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the evolution and differences of motifs on bronze age objects associated with men and women, the differences in plastic ornamentation and the differences in grave goods in five danish oakcoffin burials from II-III, and fourtythree swedish cremation graves from period IV-VI. The methods used for the motifs and plastic ornamentation are an iconographical one and for the grave goods I have chosen to make a chart. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av fotobaserad skanning vid avbildandet av runskrift

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Anna Björkhammar; Erika Gottfridsson; [2020]
  Nyckelord :close-range photogrammetry; terrestrial laser scanning; rune stones; comparisons’; fotobaserad skanning; terrester laserskanning; runstenar; jämförelse.;

  Sammanfattning : Runstenar dokumenteras idag både för att skapa en visuell avbildning och medsyftet att användas vid forskning. Om avbildningen ska användas vid forskningfinns krav på en låg mätosäkerhet. Vid de studier som funnits har terresterlaserskanning (TLS) varit den valda dokumentationsmetoden. LÄS MER