Sökning: "vad är globalisering påverka"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden vad är globalisering påverka.

 1. 1. Vad är ett riktigt arbete? -En kvantitativ undersökning som förklarar inställningen till vad som bör inkluderas i definitionen av ett riktigt arbete

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cecilia Landin; Evelina Ledin; [2021]
  Nyckelord :Precariat; “real job”; job; work; labor; generations; value of work;

  Sammanfattning : With an increased globalization and flexibility of the labor market, the views and values of work have changed. The purpose of this study is to examine attitudes towards what defines a real job, based on parameters such as generational affiliation, level of education and form of employment. LÄS MER

 2. 2. "Det finns ingen virtuell kaffemaskin" : En kvalitativ undersökning gällande hur medarbetare i virtuella team upplever ledarskap på distans

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Brandén; Hanna Christensson; [2019]
  Nyckelord :ledarskap på distans; virtuella team; transformativt ledarskap; transaktionsbaserat ledarskap; följarskap; ledare; följare;

  Sammanfattning : Globalisering och teknisk innovation har inneburit nya möjligheter för företag att organisera och strukturera sig, där virtuella team och ledarskap på distans succesivt fått större betydelse i bolag med såväl nationell som internationell verksamhet. Syftet med denna studie var att få en förståelse för hur medarbetare som ingår i virtuella team upplever ledarskap på distans. LÄS MER

 3. 3. Plats i förändring : En fallstudie över hur Solna stad och Stockholms stad använt sig av platsmarknadsföring för Hagastaden

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linn Henriksson; Julia Ågren; [2019]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; City Branding; Place Branding; Place Marketing; Hagastaden; Stockholms stad; Solna stad; Globalisering; Fysisk Planering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om vilken betydelse platsmarknadsföring har för den kommunala fysiska planeringen. Syftet med undersökningen är att redogöra för avsikten, processen och mottagandet av platsmarknadsföring. LÄS MER

 4. 4. ”Tiden rinner snart ut” : En kvantitativ studie om klimatångest och miljöfrämjande beteende i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maja Ronne; Sabina Gidlöf; [2019]
  Nyckelord :klimatångest; miljöfrämjande beteenden; individualiserat ansvar;

  Sammanfattning : Utsläppen av växthusgaser fortsätter öka och klimatförändringarna beror till stor del på mänsklig aktivitet. Något som blivit allt mer uppmärksammat på senare tid är klimatångest. LÄS MER

 5. 5. Renewable electricity for transition towards emission-free Gothenburg by 2030

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric vehicles are on the march and are estimated to transform the current transport sector in the upcoming years. Sweden has set up a national objective of becoming independent from fossil fuels in the transport sector by 2030. LÄS MER