Sökning: "work"

Visar resultat 1 - 5 av 60681 uppsatser innehållade ordet work.

 1. 1. Machine Learning for NCC's Concrete Pile Production

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Konrad Pohl; [2021-09-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, the usefulness of machine learning (ML) is evaluated for theprocesses of NCC's subsidiary company Hercules. It is evaluated with regardto ML's ability to assist reduction of CO2 footprint and costs. LÄS MER

 2. 2. JAG GÖR, JAG KAN, JAG FÖRSTÅR, JAG UTVECKLAS Deltagares upplevelser av förberedande arbetsträning i en arbetsliknande miljö.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Bodil Hultsbo; [2021-09-15]
  Nyckelord :Occupational therapy; qualitative content analysis; rehabilitation; return to work; stress- related exhaustion disorder;

  Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom står för en stor andel av den ökade psykiska ohälsan i samhället där en obalans mellan arbets-, fritids- och andra vardagliga aktiviteter, är en primär orsak till utmattningssyndrom. Utifrån ett aktivitetsperspektiv på problemet är både balans mellan aktivitet och vila, såväl som kontroll och mening med dessa aktiviteter viktiga faktorer för att uppleva hälsa. LÄS MER

 3. 3. Simulating an Ecosystem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Aron Sjöberg; Emil Wingårdh; Erik Söderpalm; Theo Wiik; Viktor Fredholm; Yvonne Hansson; [2021-09-14]
  Nyckelord :ecosystem; simulation; Unity; genetic algorithm; evolution; natural selection;

  Sammanfattning : Simulations are computer programs based on models, used to imitate real-life scenarios. Simulating an ecosystem is a great challenge given the various factors thatinteract and animals that coexist. LÄS MER

 4. 4. Using blended learning in a university-level environment

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Alexander Larnemo Ask; Emanuel Hedlin; Obada Al Khayat; Norbert Laszlo; Petter Blomkvist; Iris Agrell; Viktor Valadi; [2021-09-14]
  Nyckelord :blended learning; mastery-based learning; flipped classroom; introductory programming course; higher education;

  Sammanfattning : This thesis investigates how teaching methods within blended learning can be applied to a university-level introductory programming course at Chalmers University.The course in question is planned to be renewed, and its administrators are contemplating whether implementing blended learning could help in teaching programming. LÄS MER

 5. 5. "I'LL NEVER DO INVESTIGATIVE JOURNALISM HERE IN TANZANIA IN MY ENTIRE LIFE" Challenges of press freedom and female journalists in mainland Tanzania

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Mirja Kolttola; [2021-09-14]
  Nyckelord :professional identities; female journalists; Bourdieu; semi-structured interviews;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of the study is to reflect the perceived professional identities offemale journalists in relation to investigative journalism and how much thelegislative restrictions by the state change their perceived possibilities toproduce journalism according to their ideals.Theory: Findings are discussed with the theory of social capital by Pierre Bourdieu. LÄS MER