Sökning: "Fredrik Wennberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fredrik Wennberg.

 1. 1. Analys av brandspridning inom probabilistiska säkerhetsanalyser använda i kärnkraftsindustrin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Wennberg; Elias Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Brandspridning PSA; brandspridning kärnkraft; brandspridning screening; screeningkriterium brand; fire spread PSA; fire spread nuclear facility; fire spread screening; screening criteria fire; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The work presented in this report was based upon two different stages, with the aim of coming up with an improved screening process concerning fire spread within PSA at Ringhals Nuclear Power Plant in Sweden. The first phase consisted of creating a methodology for the screening process, which was based on various screening data, such as CDF, fire loads and openings between compartments. LÄS MER

 2. 2. Gröna anläggningar på betongbjälklag : ett nytt gestaltningsförslag för fastigheten "Greenhouse"

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Lange; Fredrik Wennberg; [2018]
  Nyckelord :betongbjälklag; gestaltning; greenhouse takterrass; gröna tak; takträdgård; vegetation på gröna tak;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att göra ett nytt gestaltningsförslag för en planterad takterrass i Malmö som ligger på fastigheten Greenhouse för att öka platsens kvaliteter som bostadsgård och samtidigt anpassa förslaget efter terrassen tekniska begränsningar. En litteratursammanställning har gjorts för att förstå gröna taks tekniska uppbyggnad, användning och funktion. LÄS MER

 3. 3. BRANDTEKNISK RISKVÄRDERING AV GALLERIA BOULEVARD I KRISTIANSTAD

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Chatarina Alniemi; Lamija Catovic; Elias Karlsson; Fredrik Wennberg; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna rapport har brandsäkerheten på Galleria Boulevard utvärderats. Skyddsmålet i rapporten är att ingen av besökarna i köpcentret ska komma till skada i händelse av brand och fokus har därför legat på personsäkerheten. Vid behov har förslag på åtgärder presenterats. LÄS MER