Sökning: "betongbjälklag"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet betongbjälklag.

 1. 1. Prefab betongbjälklag med flygaska, slagg och glasfiller : tyckhållfasthet, arbetbarhet och uttorkning

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Yafet Araya; Elias Chamoun; [2020]
  Nyckelord :betong; grönbetong; flygaska; slagg; glasfiller;

  Sammanfattning : Av världens totala utsläpp av koldioxid står cementindustrin för ungefär 8 %, vilket är ungefär två gånger så mycket som flygindustrins utsläpp. Koldioxidutsläppen orsakas främst genom den energikrävande metod som används när cementklinker ska framställas från kalksten samt koldioxiden som avges vid den kemiska processen som sker under förbränningen. LÄS MER

 2. 2. Produktionstekniska aspekter på återbruk av betongelement

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Elin Frennfelt; [2019]
  Nyckelord :Återbruk; återanvända; betongelement; byggproduktion; cirkulär ekonomi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The EU has established a binding target to reduce CO2 emissions by 40% by 2030, Sweden has taken one step further and has decided to be carbon neutral by 2045. 7 % of the world´s total CO2 emissions comes from concrete production which makes it a field with great potential to improvement. LÄS MER

 3. 3. Uttorkning av prefab betongbjälklag

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Hansson; Christopher Spets; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stora problem med fukt i byggnader som kan relateras till så kallad byggfukt rapporteras årligen. Problematiken med tätt ytskikt på betong uppmärksammas i större utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Ett bortglömt växtmaterial för morgondagens stadsståndort : en studie i förtätningens problematik samt förslag på växtmateriallösningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Petersson; [2019]
  Nyckelord :förtätning; urban heat island; solitärbuske; växtmaterial; betongbjälklag; gästträd;

  Sammanfattning : Det här arbetet belyser solitärbuskens användning i den förtätande staden. Det kan ses som ett bortglömt eller icke utforskat växtmaterial men har en stor potential för användning där konventionella trädtyper inte lämpar sig, när ytorna blir mindre och förutsättningarna blir tuffare i det urbana klimatet. LÄS MER

 5. 5. Inverkan av omgivande klimatets temperaturförändringar på mätresultat vid fuktmätning i betong

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Olsson Viktor; [2019]
  Nyckelord :Fukt; Fuktmätning; Betong; Moisture; Concrete; Klimat; Ambient; Climate; Temperaturförändringar;

  Sammanfattning : I detta examensarbete som utfördes under vårterminen 2019 på Malmö universitet undersöktes hur temperaturförändringar i det omgivande klimatet påverkar mätresultat vid fuktmätningar i betong. Vid fuktmätningar i betong, i fält, används metoden borrhålsmätning. LÄS MER