Sökning: "betongbjälklag"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet betongbjälklag.

 1. 1. En jämförelse mellan gröna-, metall- och gråa tak för ett oisolerat parkeringshus utifrån dess olika temperaturer och dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Emelie Andersson; Shniar Aziz; [2019]
  Nyckelord :stormwater management; urban heat island; temperature; surface temperature; green roof; concrete roof; metal roof; Dagvattenhantering; urban heat island; lufttemperatur; yttemperatur; gröna tak; betongtak; metalltak;

  Sammanfattning : Since climate change increases and changes constantly, it contributes to higher average temperatures, ice melting and has a great impact on our ecosystem. This will then lead to a warmer climate, which means increased precipitation and milder winters. One of the reasons to climate change is urbanization, meaning people moving to the cities. LÄS MER

 2. 2. Ett bortglömt växtmaterial för morgondagens stadsståndort : en studie i förtätningens problematik samt förslag på växtmateriallösningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Petersson; [2019]
  Nyckelord :förtätning; urban heat island; solitärbuske; växtmaterial; betongbjälklag; gästträd;

  Sammanfattning : Det här arbetet belyser solitärbuskens användning i den förtätande staden. Det kan ses som ett bortglömt eller icke utforskat växtmaterial men har en stor potential för användning där konventionella trädtyper inte lämpar sig, när ytorna blir mindre och förutsättningarna blir tuffare i det urbana klimatet. LÄS MER

 3. 3. Invändig tilläggsisolering av massiva tegelytterväggar – fallstudie av Zoofysiologen, Lund.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Marcus Pehrsson; [2018]
  Nyckelord :byggnadsfysik; fukt; tegel; tilläggsisolering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige är en stor del av byggnadsbeståndet uppfört före 1973. Detta år har stor betydelse då vi detta år hade en oljekris som ändrade inställningen till energi och byggande. Sverige ligger i norra delen av Europa och har en låg medeltemperatur jämfört med stora delar av övriga Europa. LÄS MER

 4. 4. Gröna anläggningar på betongbjälklag : ett nytt gestaltningsförslag för fastigheten "Greenhouse"

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Lange; Fredrik Wennberg; [2018]
  Nyckelord :betongbjälklag; gestaltning; greenhouse takterrass; gröna tak; takträdgård; vegetation på gröna tak;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att göra ett nytt gestaltningsförslag för en planterad takterrass i Malmö som ligger på fastigheten Greenhouse för att öka platsens kvaliteter som bostadsgård och samtidigt anpassa förslaget efter terrassen tekniska begränsningar. En litteratursammanställning har gjorts för att förstå gröna taks tekniska uppbyggnad, användning och funktion. LÄS MER

 5. 5. Kommersiellt byggande i trä : En undersökning av trä som stomval i kontorsbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Oskar Enokson; Emil Holm; [2018]
  Nyckelord :Stomme; trä; limträ; betong; stål; arbetsmiljö; miljö;

  Sammanfattning : The objective of this report is to evaluate why wooden frameworkis not used more frequently in larger buildings when both contractors and clients profile themselves as environmental friendly, with future goals of becoming neutral to the environment. The biggest incentive to build more with a wooden framework is how the choice of material impacts the climate and work environment at the construction site. LÄS MER