Sökning: "GAP Analys system"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden GAP Analys system.

 1. 1. Att vara eller icke vara hållbar : En studie om bankernas hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mitra Panshiri; Johanna Lilja; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; banks; stakeholders; Panama papers; direct impact; indirect impact; sustainability work; customer satisfaction; trust; Hållbarhet; banker; intressenter; Panamaskandalen; direkt påverkan; indirekt påverkan; hållbarhetsarbete; kundnöjdhet; förtroende;

  Sammanfattning : All companies, municipalities, governments and private individuals are in need of a functioning banking system. Research shows that for the long-term survival of banks, sustainability is important. However, there are several reasons why the banks are working with sustainability. LÄS MER

 2. 2. Övergångsfasen till ISO 9001:2015 i ett marknadsledande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Zulkiflee Binadam; Gustav Bergeling; [2018]
  Nyckelord :ISO 9001:2015; ISO 9001; ISO; Quality; Quality management; Quality management system; Transition; ISO 9001:2015; ISO 9001; ISO; Kvalitet; Kvalitetsledningssystem; Övergång;

  Sammanfattning : Arbetet har genomförts på ett marknadsledande företag inom måleri-industrin, där rapportens fokus legat på att ta fram underlag för vilka områden som företaget behöver förbättra för att certifiera sig mot ISO 9001:2015. Produktionsavdelningen har i rapporten setts som ett fristående företag i syfte att kunna tillämpa de krav i standarden som faller på högsta ledningen. LÄS MER

 3. 3. Gender Equality across Global Organizations: Towards a Framework for Increasing Gender Equality

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :MARIA NORBERG; [2018]
  Nyckelord :Gender; Gender Equality; Global Organizations; Change management; Culture; Cultural change; Cross-cultural management; Strategy; Diversity; Inkludering; UN; SDG; Czech Republic; Sweden; United Kingdom; United States.; Kön; Jämställdhet; Globala organisationer; Förändringshantering; Kultur; Kulturförändring; Tvärkulturell ledning; Strategi; Mångfald; Inkludering; FN; SDG; Tjeckien; Sverige; Storbritannien; USA;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to analyze how Global Organizations work with Gender Equality, what type of challenges they experience and how they can be addressed. Secondarily, it addresses how Global Organizations can create an international Gender Equality strategy and how Gender Equality work differs among four countries. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsutvärdering - LCSA Analys : av trucksystem inom intern materialhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Erik Dahlberg; Weronica Fohlén; [2018]
  Nyckelord :sustainability evaluation; LCSA; LCA; LCC; SLCA; forklift systems; co2 equivalent; hållbarhetsutvärdering; LCSA; LCA; LCC; SLCA; trucksystem; koldioxidekvivalentutsläpp;

  Sammanfattning : Allt fler organisationer väljer att jobba med hållbar utveckling, på grund av att det kan ses som en konkurrenskraft. Att arbeta med hållbar utveckling kan innefatta att utföra hållbarhetsutvärderingar, vilket kan göras genom metoden LCSA analys. LÄS MER

 5. 5. A Contemporary Six Sigma and Lean Integration : Towards the Ideal State

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Jonn Wenchert; [2017]
  Nyckelord :Statistical Process Control; Lean Production; Six Sigma; Lean Six Sigma; Six Sigma Lean; Information System Development; Information System Research; Modern Factory;

  Sammanfattning : A new reality, where human labor is replaced by automated machines is causing production management to rethink how they can steer the production to meet their customers demand. There is a gap of values, techniques and tools to communicate with the processes existing in the new modern factories, where data sometimes is the single output. LÄS MER