Sökning: "Gabriel Rudolf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gabriel Rudolf.

 1. 1. Tro på herren, hjälp din nästa och lita inte på indianen : Formandet av ett svenskt-amerikanskt kollektivt minne i efterdyningarna av Dakotakonflikten 1862

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Gabriel Rudolf; [2011]
  Nyckelord :Dakotaindianer; Minnesota; Emigration; Kollektivt minne;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how the Dakota conflict in 1862 affected the Swedish immigrants in Minnesota and how the collective memory was shaped in that particular group of people. To examine the contents of the collective memory this essay uses the theories of Halbwachs on collective memory as well as Orm Øverlands theories on creating an identity and ethnic memory in USA since the concepts of collective memory and the process of creating an identity is connected on a basic level. LÄS MER

 2. 2. Ways of Dying : The depiction of Life and Death in Zakes Mda's novel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Gabriel Rudolf; [2011]
  Nyckelord :Life; Death; Zakes Mda; Ways of Dying; Politics; South Africa; Transition;

  Sammanfattning : Abstract This bachelor’s essay focuses on the depictions of life and death in the novel Ways of Dying by Zakes Mda. It claims that the novel is mainly focusing on a concept of life although it is set in a time in South Africa which is filled with death. LÄS MER