Sökning: "Minnesota"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Minnesota.

 1. 1. Avsikten att lämna yrket bland ordningsvakter i Sverige : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Amar Lihovic; [2020]
  Nyckelord :Public security officer; turnover intention; job satisfaction; work engagement; personality; Ordningsvakt; avsikten att lämna yrket; arbetstillfredsställelse; arbetsengagemang; personlighet;

  Sammanfattning : Det är en hög efterfrågan på ordningsvakter i landet, som är svår att tillgodose. En orsak till detta är ordningsvakters avsikt att lämna yrket eller att faktiskt sluta inom yrket. LÄS MER

 2. 2. Hur slår samhällsomvandlingarna mot mediabranschens arbetstillfredsställelse? : En kvantitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ahlsröd Simone; Elsa Melander; [2019]
  Nyckelord :arbetstillfredsställelse; rättvis arbetsgivare; lönetillfredsställelse; ålder; kön; mediabranschen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på huruvida upplevelsen av rättvis arbetsgivare, anställningsotrygghet, lönetillfredsställelse, ålder och kön påverkade upplevd arbetstillfredsställelse hos arbetstagare inom en kommunikationsbyrå i mediabranschen. Studien var av kvantitativ karaktär och genomfördes via ett webbaserat enkätformulär. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmotivation : En kvantitativ studie om hur arbetstillfredsställelse och feedback samverkar med motivationen hos personliga assistenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Stina Landegren; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :job satisfaction; work motivation; feedback; personal assistant; arbetstillfredsställelse; arbetsmotivation; feedback; personlig assistent;

  Sammanfattning : I denna kvantitativa studie var syftet att undersöka hur arbetstillfredsställelse samt feedback samverkar med arbetsmotivation hos yrkesgruppen personliga assistenter i kommunal verksamhet. Urvalet i denna studie bestod av personliga assistenter som arbetar i en liten kommun i Västra Götaland. LÄS MER

 4. 4. Vikten av feedback och dess inverkan på arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Emma Ahlinder; Jeanette Viktorsson; [2018]
  Nyckelord :feedback; job satisfaction; work motivation; employee; feedback; arbetstillfredsställelse; arbetsmotivation; arbetstagare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om feedback från närmaste chef leder till ökad arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation hos arbetstagare. Urvalet för studien var arbetstagare mellan 18-65 år och undersökningen utfördes genom en webbaserad enkät som genererade 157 enkätsvar. LÄS MER

 5. 5. Från cykliska växlingar till spirande framtidstro: En uppsats om förväntningar och erfarenheter i svensk-Amerika 1880-1914

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Rasmus Törnblom; [2018]
  Nyckelord :Svensk-Amerika; 1880-1914; tidningar; Minnesota Historical Society; Förväntningshorisont; Erfarenhetsrum; förväntansmönster; förväntansepok; lineära perspektivet; cykliska perspektivet; Reinhart Koselleck; Lennart Lundmark. Ulf Beijbom; USA:s historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar förväntningarna på framtiden vid årsskiftena under åren 1880-1914 i sex svensk-amerikanska veckotidningar. Med utgångspunkt i Reinhart Kosellecks teori om begreppsparet erfarenhetsrum och förväntningshorisont samt skiftet från det cykliska perspektivet till det lineära perspektivet som beskrivs av Lennart Lundmark undersöks hur förväntningar och erfarenheter förändras under undersökningsperioden. LÄS MER