Sökning: "Minnesota"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Minnesota.

 1. 1. Vikten av feedback och dess inverkan på arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Emma Ahlinder; Jeanette Viktorsson; [2018]
  Nyckelord :feedback; job satisfaction; work motivation; employee; feedback; arbetstillfredsställelse; arbetsmotivation; arbetstagare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om feedback från närmaste chef leder till ökad arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation hos arbetstagare. Urvalet för studien var arbetstagare mellan 18-65 år och undersökningen utfördes genom en webbaserad enkät som genererade 157 enkätsvar. LÄS MER

 2. 2. Från cykliska växlingar till spirande framtidstro: En uppsats om förväntningar och erfarenheter i svensk-Amerika 1880-1914

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Rasmus Törnblom; [2018]
  Nyckelord :Svensk-Amerika; 1880-1914; tidningar; Minnesota Historical Society; Förväntningshorisont; Erfarenhetsrum; förväntansmönster; förväntansepok; lineära perspektivet; cykliska perspektivet; Reinhart Koselleck; Lennart Lundmark. Ulf Beijbom; USA:s historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar förväntningarna på framtiden vid årsskiftena under åren 1880-1914 i sex svensk-amerikanska veckotidningar. Med utgångspunkt i Reinhart Kosellecks teori om begreppsparet erfarenhetsrum och förväntningshorisont samt skiftet från det cykliska perspektivet till det lineära perspektivet som beskrivs av Lennart Lundmark undersöks hur förväntningar och erfarenheter förändras under undersökningsperioden. LÄS MER

 3. 3. Employer attractiveness, arbetsengagemang och arbetstillfredsställelse inom den svenska byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fredrika Jussil; Livia Bjurling; [2018]
  Nyckelord :employer attractiveness; arbetsengagemang; arbetstillfredsställelse; social exchange theory; organisatorisk identifiering; byggbranschen; Social Sciences;

  Sammanfattning : The lack of labour is today an extensive problem in Sweden’s construction industry. Therefore, the purpose of this study was to examine how employer attractiveness is valued and how the experience of work engagement and job satisfaction appears in the Swedish construction industry. LÄS MER

 4. 4. Medarbetares arbetstillfredsställelse på ett byggföretag : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Bergström; Hanna Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Work satisfaction; Job satisfaction; Work position; Age; Length of service; Construction industry; Work and organizational psychology;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate employees' work satisfaction at a construction company and if the employees' working position, age and length of service were the basis for differences in work satisfaction. The participants in this study included all employees (N = 116) at a Swedish medium-sized construction company and the respondents were selected through a convenience sample. LÄS MER

 5. 5. Valdeltagandet i USA : En jämförande fallstudie om Minnesota och West Virginias valdeltagande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sara Gezaw; [2017]
  Nyckelord :valdeltagande; valresultat; presidentval; socioekonomi; juridik;

  Sammanfattning : Often when we think about democracy our thoughts are drawn to the thought of a political election. The US has for a very long time had low election turnout regarding to the presidential elections. LÄS MER