Sökning: "Gekås Ullared AB"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Gekås Ullared AB.

 1. 1. Implementering av hållbarhet i affärsstrategin inom detalj- och partihandel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emiko Ha Johansson; Ida Karlberg; [2017]
  Nyckelord :Sustainable management; business strategy; sustainability strategy.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur företag inom detalj- och partihandeln går tillväga för att implementera arbetet med hållbarhet i verksamhetens affärsstrategi. Syftet är också att belysa hur kommunikation av hållbarhet kan påverka implementeringen. LÄS MER

 2. 2. Prestationsmätning ur ett kostnadsledarstrategiskt perspektiv : En fallstudie på Gekås Ullared AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hannah Lundberg; Helena Wennerström; Adrienn Csiszer; [2015]
  Nyckelord :Performance measurement; Performance measurement systems; Generic strategy; Cost leadership strategy; Financial and non-financial measurements.;

  Sammanfattning : Bachelor thesis, Business Administration and Economics Programme, School of Business and Economics at Linnaeus University in Växjö. Spring of 2015   Title: Performance measurement from a cost leadership perspective - A case study on Gekås. LÄS MER

 3. 3. “Det är mycket att ta in” : En studie kring introduktion, socialisation och organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Johanna Gunnarsson; Lina Holgersson; [2012]
  Nyckelord :organisationskultur; introduktion; socialisation; Gekås Ullared AB;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar introduktion av nyanställda vid Gekås Ullared AB. Syftet med studien har varit att få en ökad förståelse för introduktionens betydelse för nyanställd personal. LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk riskvärdering av Gekås Ullared AB

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Frida Cesar; Joachim Johansson; Helena Tari; Robin Tolonen; [2012]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; BTR; brandscenario; kritiska förhållanden; utrymningstid; Gekås Ullared AB; varuhus; brandlarm; rökfyllnad; FDS; Simulex.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In order to examine the evacuation conditions in the case of fire at Gekås Ullared AB, a fire safety evaluation has been conducted. Gekås is Scandinavia’s largest department store with 4,5 million visitors a year. Three different scenarios were analyzed and simulated in the programs FDS and Simulex. LÄS MER

 5. 5. Ett litet företag i stor kostym : En studie om rekrytering, ledarskap och organisationskultur på Gekås Ullared AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna-Maria Jansson; Anna Lindén; Cia Lundin; [2011]
  Nyckelord :Gekås Ullared AB; rekryteringsprocess; ledarskap; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur en organisation kan arbeta med sin rekryteringsprocess, sitt ledarskap och sin organisationskultur för att främja de fyra ledstjärnorna laganda, handlingskraft, sunt förnuft och kundfokus. Uppsatsen är genomförd på Gekås Ullared AB och inriktar sig på rekrytering, ledarskap och organisationskultur. LÄS MER