Sökning: "Grozny"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Grozny.

 1. 1. Fighting in the Streets : Testing Theory on Urban Warfighting

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Viktor Villner; [2017]
  Nyckelord :Urban Warfare; Alice Hills; Stalingrad; Grozny; Mogadishu;

  Sammanfattning : This paper sets out to examine why it is that combat in urban environments is so deadly and casualty-heavy for conventional militaries, even when those militaries hold a technological and/or numerical advantage. The paper aims to test the theory of Alice Hills through a structured, focused comparison on three cases of urban warfighting. LÄS MER

 2. 2. Tröga eller rationella institutioner i Grozny - Moskvas dilemma

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Hammarlund; Patrik Hekkala; [2011]
  Nyckelord :Rational Choice; Historical Institutionalism; Institutionsteori; tjetjenisering; Kadyrov; Putin; Medvedev.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter de två senaste krigen i Tjetjenien har en paradoxal situation uppenbarat sig i Vladimir Putins strategi för institutionellt uppbyggande i norra Kaukasus eftersom han, genom sin tidigare kortsiktiga ryska politik; där man skulle tämja de lokala krafterna inom den tjetjenska eliten genom att erbjuda dessa centraliserad makt och resurser, har misslyckats. Istället har dessa institutioner gått emot den ryska ambitionen, då dessa bedriver en självständig politik som tenderar till att stärka det argumentet som säger att Moskva motarbetar sig själv i Tjetjenien. LÄS MER