Sökning: "Habitat restoration"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Habitat restoration.

 1. 1. Växtartrikedomens svar på restaurering av hävdade gräsmarker : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Elin Bergström; [2021]
  Nyckelord :Abandonment; Europe; Habitat restoration; Plant species richness; Semi-natural grasslands; Traditional management.;

  Sammanfattning : En av de naturtyper med flest antal växtarter i världen är hävdade gräsmarker som är präglade av traditionell skötsel. Denna naturtyp har minskat kraftigt i area och för att förhindra framtida artutdöenden är restaureringsåtgärder viktiga. LÄS MER

 2. 2. Biodiversity and habitat conditions in reaches with high flow velocity along gradients in hydrological and geomorphological alteration : A study of six rivers in Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Anders Aalto; [2021]
  Nyckelord :Hydrology; Geomorphology; Biological variables; Human alteration;

  Sammanfattning : The vast majority of rivers in the developed world are affected by human alteration, which in turn negatively affects the species that rely on these highly diverse and species rich areas to survive. Homogenization of previously heterogenic areas due to a change in water discharge and the substrate availability in the rivers is often regarded as the main reason for the loss of species richness in rivers and the riparian zone. LÄS MER

 3. 3. The hydrodynamic impacts of Estuarine Oyster reefs, and the application of drone technology to this study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Oskar Evert Johansson; [2021]
  Nyckelord :Geography; Geographical Information Systems; GIS; Physical Geography; Oyster Reef; Drone; UAV; Hydrodynamics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The impacts of climate change are being seen within the estuarine environment through erosion and shoreline retreat, associated with sea-level rise and changes in storm activity. Restoration oyster reefs have been identified as a working-with-nature strategy to protect and restore these shoreline environments, stabilising sediment, and reducing erosion. LÄS MER

 4. 4. Återetablering av öring (Salmo trutta L.) med romutsättning : hur effektiv är metoden?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Valdemar Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :romutsättning; återetablering; Salmo trutta; öring; Whitlock-Vibert Boxes;

  Sammanfattning : Många vattendrag har påverkats negativt av människan, vilket medfört förändrade förutsättningar för de arter som lever i dessa miljöer. Arter som öring (Salmo trutta) är beroende av biotoper med lämpliga ståndplatser, lekbottnar samt uppväxtområden, dessa habitat har reducerats drastiskt vid exploatering av vattendragen. LÄS MER

 5. 5. Aspects of erosion of restored trout spawning beds in two streams in Northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Frida Michelle Granlund; [2021]
  Nyckelord :in-stream restoration; reproductive habitat; salmonids; passive integrated transponders tags PIT-tags ;

  Sammanfattning : Many rivers and streams in northern Sweden have been channelized due to timber floating. This has severely degraded the spawning habitats for salmon and trout, and therefore a common action when restoring channelized rivers is to establish new spawning beds by adding gravel to the streambed. LÄS MER