Sökning: "Life cycle"

Visar resultat 1 - 5 av 1644 uppsatser innehållade orden Life cycle.

 1. 1. The complexity of circular business models and the effect of firm size in the clothing industry - A variable development and quantitative study for the clothing industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Lindström; Carl Berggren; [2020-07-01]
  Nyckelord :Circular business models; circular economy; sustainable business models; closing the loop strategies;

  Sammanfattning : With the newly added focus on the social and environmental costs associated with the fast fashionand clothing industry, many researchers have attempted to solve the problem and come up withvalid theories for change. A way to minimize externalities is with the implementation of circular businessmodels, which have become increasingly relevant to prolong the life cycle of products, reducethe use of natural resources and minimize harmful emissions and can, therefore, be a possible solutionto the problem. LÄS MER

 2. 2. An early-stage energetic and environmental analysis for the new district of Jakobsgårdarna in Borlänge, Sweden

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Filippo Pellegrino; [2020]
  Nyckelord :Building; District; Energy; Demand; LCA;

  Sammanfattning : To achieve the aim of low carbon cities and zero energy districts, it is important to adapt the efficient technologies while maintaining the thermal comfort and sustainable environment. The new challenge in design and building new districts lies in a sustainable and smart way to minimize energy consumption and thus carbon emission. LÄS MER

 3. 3. Feasibility of product development for a wind turbine with a vertical axis : Mechanical analysis and design improvement

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Martin Johnson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is intended primarily as estimating the technical feasibility of aninvention while achieving product development for a company as a project. Theproject tries to use the invention for covering the market of urban wind turbines. LÄS MER

 4. 4. Återbruk inom byggsektorn : En sammanställande rapport i syfte att utreda alternativa betongstommar för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Desirée Hunt; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; cirkulärt byggande; betongstomme; koldioxid; återbruk;

  Sammanfattning : I takt med en exponentiell ökning av jordens befolkning, bidragande till en ökad konsumtion av jordens resurser ställs allt mer krav och fokus på ett hållbart byggande. Sverige antog sig 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i form av en sammanhängande miljöpolitik bestående av klimatlagar och klimatmål för att nå upp till Fossilfritt Sveriges mål i linje med Parisavtalet. LÄS MER

 5. 5. En studie av möjligheter och hinder att återanvända rivningsavfall i Gästrikeregionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Hugo Birgersson; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; reuse; demolition; Gästrikeregionen; Cirkulär ekonomi; återbruk; rivning;

  Sammanfattning : Increased effectivity in resource management in the construction sector is required to achieve the environment goals of Agenda 2030. The largest source of total accumulated waste derives from the construction and demolition area. LÄS MER