Sökning: "Hanna Almqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Hanna Almqvist.

 1. 1. Does Question-Based Learning Increase Student Confidence in Programming?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hanna Snarberg; Hanna Almqvist; [2022]
  Nyckelord :E-learning; Question-based learning; Self-assessment; Confidence; Gender; Introductory programming.;

  Sammanfattning : An increasingly evident trend within higher education is the transition to online settings and the emergence of new online learning initiatives. This study evaluates an online learning environment which incorporates question-based learning.  Previous research has shown that question-based learning accelerates student learning. LÄS MER

 2. 2. Rumsskapande gestaltning : - en fallstudie av Stora torget i Västervik

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Hanna Levin; Rosemarie Almqvist; [2015]
  Nyckelord :offentligt rum; urban design; identitet; användning; tillgänglighet; trygghet;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete behandlar rumsbegreppet och dess komplexa uppbyggnad, bestående av både den fysiska och sociala dimensionen. Tidigare forskning visar att det råder en mångtydig uppfattning om vad som definierar ett rum. LÄS MER

 3. 3. The legacy of the mill : a metal polluted forest soil in Gusum

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Hanna Almqvist ; [2010]
  Nyckelord :Gusum; copper; zinc; MicroResp; brass; contaminated soil;

  Sammanfattning : Soils in a metal contaminated site on Stångberget in Gusum in southeastSweden were investigated and compared to relatively unaffected soils a fewkilometres away. Pollution came from historical release of untreated flue gasesfrom a brass mill. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans eller inte tillsammans, det är frågan?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Söderlund; Mikael Almqvist; [2008]
  Nyckelord :0;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vattendraget på Kåbo golfbana : en kartläggning som ett steg i golfklubbens miljöarbete

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Hanna Almqvist; Maria Carlevi; [2008]
  Nyckelord :Kåbo golfklubb; golfbanor; dammar; vattenkvalitet; kväve; fosfor; järn; vanadin; fungicider; miljödiplom;

  Sammanfattning : This degree project studied surface waters on Kåbo Golf Course in Uppsala, Sweden, with the aim of determining the status of the water and how it is affected by the activities of the golf club, and to obtain suggestions of measures to create better conditions for the water environment on and around the golf course. The project forms part of the environmental protection work of Kåbo Golf Club, which is working towards achieving environmental certification from the Swedish Golf Association (SGF). LÄS MER