Sökning: "Hannah Ohlsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hannah Ohlsson.

 1. 1. Global Diversification and IPO Underpricing

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Emma Ternström; Hannah Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Global Diversification; Initial Public Offering; Underpricing;

  Sammanfattning : We examine whether global diversification is influencing the underpricing of an initial public offering, and hypothesize that it reduces the first day return of an offering. To investigate this, we employ a quantitative approach and conduct OLS regressions with four different independent variables. LÄS MER

 2. 2. Företagskultur sett ur ett Human Resource perspektiv : en studie baserad på personer inom HR och dess syn på och arbetssätt med företagskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Malin Carlsson; Hannah Cole; Matilda Ohlsson; [2009]
  Nyckelord :företagskultur; Human Resource; värderingar; förändring och arbetssätt;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur personer i HR position upplever och arbetar med sin företagskultur, samt huruvida respondenterna anser att de kan styra med hjälp av denna. Tyngdpunkt ligger på respondenternas personliga uppfattning av ämnet vilket i sin tur diskuteras i förhållande till litteraturen. LÄS MER