Sökning: "Heléne Mårtensson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Heléne Mårtensson.

 1. 1. Seven Shades of Green - Exploring Options for Sustainable Transitions

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Giovanna Marisabel Fusco; Ella Rebalski; Dan Xu Borbely; Fredrik Jonsson Larsson; Mark Thiongo; Mascha Lara Menny; Daniel Ssekatawa; Zygimantas Zabieta; Robert Rodriguez; Oana Arseni; Ann Faber Ginness; Morton Hemkhaus; Giulia Mariani; Frida Louhi; Irina Kalinovskaya; Sean Martin; Sofia Peppa; Alexia Smits Sandano; Phillip Innis; Antoine Bonnamy; Helene Robert; Philip Mårtensson; Marcus Persson; Kimberly Ong; Nashfa Hawwa; Joyce Ojino; Marta Pellegrino; Enrique Figallo Cegarra; Tanja Tanskanen; Laura Kirkvold; Ivan Gjoshevski; [2016]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Köpbeteende ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Helene Karlsson; Frida Mårtensson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Something that is common to all people is that everyone is in need of food. However, people may differ about the choice of brand and the motives for the purchase. In the essay enables the reader to study if the purchasing behaviour may differ between the sexes, which also respond to the essays purpose. LÄS MER

 3. 3. Varför är det ingen som reagerar? En studie om vilken kunskap förskollärare har om barns tecken på sexuella övergrepp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katharina Rosengren; Heléne Mårtensson; [2007]
  Nyckelord :barn; förskola; sexuella övergrepp; signaler;

  Sammanfattning : Abstract Titel: Varför är det ingen som reagerar? En studie om vilken kunskap förskolelärare har om barns tecken på sexuella övergrepp. Why does nobody take notice?A study about what preschoolteachers know about childrens signs of sexual abuse Författare: Heléne Mårtensson och Katharina Rosengren, Lärarutbildningen Malmö högskola 2007 Syftet med detta arbete har varit att kartlägga förskolepedagogers kunskap i att tyda tecken på sexuella övergrepp. LÄS MER

 4. 4. Chefen och sjukfrånvaron-en studie i offentlig verksamhet

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Marie Larsson; Ann-Helene Mårtensson; [2005]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Ledarskap; Organisationskultur; Sjukskrivningar; Stress; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Vi vill med denna uppsats klarlägga om chefernas agerande har någon betydelse för i vilken omfattning deras medarbetare blir långtidssjukskrivna. För att få en ökad förståelse för sambandet undersöker vi även närmaste chefens arbetssituation. Vi har valt att titta på vad andra skrivit i ämnet och på så sätt uppfylla vårt syfte. LÄS MER

 5. 5. Sjukhusets driftsform : ekonomistyrning ur fotfolkets perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Marie Larsson; Ann-Helene Mårtensson; Åsa Nygren Ohlsson; [2003]
  Nyckelord :Bolagiserade sjukhus; Förvaltningssjukhus; Kommunals medlemmar; Anell; Ouchi; Östergren Sahlin-Andersson;

  Sammanfattning : En jämförelse mellan bolagiserade sjukhus och förvaltningssjukhus angående arbetets innehåll, arbetsglädje, möjlighet att ta ansvar och uttrycka sin kreativitet. Även om delaktigheten i arbetet påverkas och om stoltheten förändras vid byte av driftsform eller sammanslagning av sjukhus... LÄS MER