Sökning: "Marcus Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Marcus Persson.

 1. 1. Branding in Startups - A Case Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikaela Mattson; Marcus Persson; [2021-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Budgetering på distans : En studie om den informella kommunikationens roll i budgetprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sebastian Nehard Mattsson; Marcus Persson; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; formell kommunikation; informell kommunikation; informationsasymmetri; budgetering; budgetprocessen;

  Sammanfattning : Under 2020 drabbades världen av en pandemi som har påverkat hela samhället på olika sätt. Social distansering var en av de rekommendationer som den svenska regeringen utfärdade, vilket innebar att många företag och organisationer övergick till distansarbete. LÄS MER

 3. 3. Situationsanpassat ledarskap under covid-19-pandemin : En kvalitativ studie om hur förändringen vid övergång från kontorsarbete till distansarbete påverkat chefens ledarskap i team

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Henning Dahl; Marcus Persson; [2021]
  Nyckelord :leadership; virtual teams; teleworking; transition; communication; interaction; ledarskap; virtuella team; distansarbete; övergång; kommunikation; samspel;

  Sammanfattning : Bakgrund Under år 2020 drabbades världen av Covid-19-pandemin. Många företag fick i och med detta rekommendationer att arbeta på distans (FHM, 2020). Detta har inneburit att team har övergått till att bli virtuella team och kontorsarbete har övergått till att bli distansarbete. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering och digitalisering av fastighetsbildningsprocessen : Effekter av en förändrad inskrivning av avtalsrättigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Marcus Norman; Malin Persson; [2021]
  Nyckelord :digitalization; real property process; contractual rights; enrolment; processing times; digitalisering; fastighetsbildningsprocess; avtalsrättigheter; inskrivning; handläggningstider;

  Sammanfattning : Forskning visar att genom utveckling inom digitalisering finns flera nyttor att vinna. Dessa nyttor är att verksamheter effektiviseras, kvalitet på data höjs och kostnader sjunker. LÄS MER

 5. 5. Tro på konspirationsteoriers samband med tankestilar, epistemologiskt oberättigad tro, maktlöshet och utbildningsnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marcus Persson; Ida Sjöholm; [2021]
  Nyckelord :analytical thinking; belief in conspiracy theories; belief in simple solutions; education; intuitive thinking; paranormal beliefs; powerlessness; pseudoscientific beliefs; rejection of science regarding climate; rejection of science regarding vaccine; Analytiskt tänkande; förkastande av forskning kring klimat; förkastande av forskning kring vaccin; intuitivt tänkande; maktlöshet; tro på enkla lösningar; tro på konspirationsteorier; tro på paranormala fenomen; tro på pseudovetenskap; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka ifall intuitivt tänkande, analytiskt tänkande, tro påparanormala fenomen, tro på pseudovetenskap, förkastande av forskning kring klimat,förkastande av forskning kring vaccin, utbildningsnivå, maktlöshet samt tro på enkla lösningarpredicerar tro på konspirationsteorier. Insamlingen av data skedde genom ett icke slumpmässigtbekvämlighetsurval samt frivillighetsurval. LÄS MER