Sökning: "Housing Crisis"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden Housing Crisis.

 1. 1. POLITISKT FÖRTROENDE FÖRE OCH EFTER FINANSKRISEN 2008 En kvantitativ studie för socioekonomiska och nationella kontexter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gaston Frick; [2023-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The financial crisis in 2008 shook the world and had multiple effects all over the globe, with the economy of multiple countries being negatively affected. In what way did this affect confidence in institutions through the people affected by the crisis? Many scholars have analyzed the effects of the financial crisis on voting in elections, trust toward government and political institutions. LÄS MER

 2. 2. En avreglerings effekt på hyresnivåerna - Erfarenheter från Finland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rebecka Sellberg; Axel Sparrmark; [2023-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rent control is recurrently debated in Sweden. These disputes were one of the major culprits behind the Swedish government crisis in 2021. Many people fear that deregulating the rental housing market would make the rent unaffordable for most tenants. LÄS MER

 3. 3. När kris möter kris : Flyktingförläggningen i Svappavaara - en alternativ näring i ett gruvsamhälle under omställning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Aaron Grape; [2023]
  Nyckelord :Svappavaara; transition; alternative industries; steel- and mining crisis; booms and busts; place attachment; refugee facility.; Svappavaara; omställning; alternativa näringar; stål- och gruvkris; ekonomiska upp- och nedgångar; platsanknytning; flyktingförläggning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att belysa och analysera de breda effekterna av flykting- förläggningen i Svappavaara under dess verksamma tid 1987–1995. Däribland hur den togs emot i lokalsamhället, men även dess roll för upprätthållandet av arbetstillfällen, bostäder och samhällsfunktioner i och med den ekonomiska nedgång som drabbade Svappavaara med gruvkrisen, och föranledde till behovet av alternativa näringar såsom flyktingförläggningen. LÄS MER

 4. 4. The Time-Varying Correlation between Regional Home Prices and The Impact of Central Bank Balance Sheet Policies on Home Prices : A Graphical Descriptive Statistics Approach on The US Housing Market

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Claudia Patricia Moros Martinez; [2023]
  Nyckelord :Quantitative easing; Quantitative tapering; Quantitative Research; Stock Prices; Real Estate; Central Banks; Federal Reserve; COVID-19; Kvantitativa lättnader; Kvantitativ nedtrappning; Kvantitativ forskning; Aktiekurser; Fastigheter; Centralbanker; Federal Reserve; COVID-19;

  Sammanfattning : There has been a growing interest in economic policies and their impact within a country among the real estate economics research community in recent years. After the economic crisis of 2008, an unconventional monetary policy was created, and it has been called quantitative easing (QE), an instrument of economic policy applied through central banks to boost the economy in periods when conventional monetary policy is not satisfactory. LÄS MER

 5. 5. Theorising affordability in co-housing: unravelling the how and when of its affordability potential

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Roos van Der Togt; [2023]
  Nyckelord :Co-housing; affordability; Swedish housing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Affordability is often cited as a beneficial aspect of co-housing; however, the specific factors that contribute to its affordability and the theoretical understanding of this phenomenon have received limited attention in research. Against the backdrop of the ongoing affordable housing crisis, this study seeks to investigate the circumstances under which co-housing holds the potential for affordability. LÄS MER