Sökning: "jämkning vid bodelning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden jämkning vid bodelning.

 1. 1. Internationella makars rätt att välja tillämplig rättsordning - särskilt vid bodelning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hemrin Ardil; [2016]
  Nyckelord :IP-rätt; internationell familjerätt; bodelning; EU:s förordning om makas förmögenhetsförhållanden; hemvist; medborgarskap; LIMF; NÄF; Äktenskapsbalken; Bryssel II-förordningen; EU-rättsakt; ordre public-förbehållet; internationellt tvingande regler; Internationell privat- och processrätt; Unamar; Krombach; rättsfallet A; oskälig bodelning; jämkning av bodelning; Kompromissförslag; skevdelningsreglen; lagval; lagvalfrihet; partsautonomi; äktenskapsförord; anknytning; lagvalsfrågan;

  Sammanfattning : Inom den internationella privaträtt- och processrätten är lagvalsfrihet, s.k. parts-autonomi, ett allt vanligare inslag. LÄS MER

 2. 2. Skevdelning vid äktenskapets upplösning - Behöver reglerna ändras? - En komparativ studie av skevdelningsreglerna i Sverige, Norge och Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olle Björklund; [2014]
  Nyckelord :äktenskapsbalken 12:2; äktenskapsbalken 12:1; skevdelning; normativa mönster; familjerätt; likadelningsprincipen; jämkning vid bodelning; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning syftar till att analysera de möjligheter till jämkning av bodelningsresultat som återfinns i den norska danska och svenska rättsordningen. Utgångspunkten i arbetet är Anna Christensens teori om de normativa grundmönstren. LÄS MER

 3. 3. Äktenskapsförord - En avtalsrättslig komparation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Rosengren; [2013]
  Nyckelord :Familjerätt; avtal; äktenskapsförord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande text handlar om skillnaderna mellan äktenskapsförord och förmögenhetsrättsliga avtal. Ett äktenskapsförord är ett familjerättsligt avtal med stark förmögenhetsrättslig prägel. Detta till trots gör sig dock en del typiska familjerättsliga särdrag gällande. LÄS MER

 4. 4. Jämkning vid bodelning - en möjlighet för båda parter? : En analys av 12 kap 1 § äktenskapsbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Braf; [2013]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; äktenskap; bodelning; jämkning; skevdelning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. BODELNING -regler i behov av förändring?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Andersson; Patrik Hallengren; [2007-05-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att belysa några problemområden vad beträffar dagens reglering kring bodelning vid dödsfall samt vid äktenskapsskillnad eller upphörande av samboskap. Fokus ligger på att utreda och diskutera reglerna i Äktenskapsbalkens 11:4 om vederlag samt 12:1 om jämkning vid bodelning. LÄS MER