Sökning: "IBS"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet IBS.

 1. 1. Härledning av symtom till viss kost kan öka livskvaliteten. Intervjustudie av patienter med Irritable Bowel Syndrome

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Eklund; [2019-01-08]
  Nyckelord :IBS; Irritable Bowel Syndrome; kostförändring; livskvalitet; härledning;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpRapportnummer: VT-18-33Titel: Härledning av symtom till viss kost kan öka livskvaliteten – intervjustudie av patienter med Irritable Bowel SyndromeFörfattare: Sofia EklundProgram: Hälsopromotion KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Daniel ArvidssonExaminator: Agneta SjöbergAntal sidor: 38Termin/år: Vt2018Nyckelord: IBS, Irritable Bowel Syndrome, kostförändring, livskvalitet, härledning.. LÄS MER

 2. 2. Rifaximin som behandling vid Small Intestinal Bacteria Overgrowth (SIBO)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nazdar Hashim Bashir; [2019]
  Nyckelord :Small Intestinal Bacterial Overgrowth; SIBO; Rifaxamin;

  Sammanfattning : SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) är ett tillstånd där tunntarmen koloniseras av bakterier som normalt finns i tjocktarmen. SIBO utvecklas när de normala homeostatiska mekanismerna som kontrollerar enteriska bakteriepopulationen störs. LÄS MER

 3. 3. Är mamma eller pappa bäst? : En kvantitativ undersökning om hur könstillhörighet påverkar socialsekreterares bedömningar av föräldraförmåga.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Björnholm Hurtigh; Lisa Regnander; [2019]
  Nyckelord :jämställdhet; genus; socialtjänst; bedömningar; föräldraskap;

  Sammanfattning : The purpose of the work is to investigate whether investigations and assessments regarding children within the social services are affected by the parent's and/or social worker's gender affiliation. The work has been carried out quantitatively through web surveys which were answered on the basis of a case description. LÄS MER

 4. 4. PATIENTERS ERFARENHETER AV ATT LEVA MED IRRITABLE BOWEL SYNDROME

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Filippa Stierna; Josanna Österlin; [2019]
  Nyckelord :Egenvård; IBS; Irritable Bowel Syndrome; långvarig sjukdom; omvårdnad; patienterfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Irritable Bowel Syndrome är en långvarig och återkommande sjukdom karakteriserad av abdominell smärta och förändrat tarmtömningsmönster. Patofysiologin anses vara komplex och multifaktorell. Viktigaste komponenten i etiologin är en störning i tarm-hjärna-axeln. Sjukdomsincidensen är i väst 7-30% och globalt 12%. LÄS MER

 5. 5. Irritable Bowel Syndrome - A descriptive studyof symptom variation

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Mujanovic Marcus; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Irritable Bowel Syndrome (IBS) is a functional gastrointestinal disorder with abroad spectrum of symptoms. The current view on IBS is that there may be similar butdifferent pathologies for different patients with IBS even though they currently are includedin the same diagnostic entity. LÄS MER