Sökning: "IBS"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet IBS.

 1. 1. Kan tillskott av pre-eller probiotika öka förekomsten av bifidobakterier hos personer med IBS som äter låg FODMAP-kost?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Gabriella Jirner; Maja Sandberg; [2021-08-18]
  Nyckelord :IBS; FODMAP; bifidobakterier; tarmflora; Prebiotika; Probiotika; B-GOS; bifidobacteria; intestinal flora; Prebiotics; Probiotics;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can supplement of pre- or probiotics increase the abundance of bifidobacteria in people with IBS consuming a low FODMAP-diet? - A systematic review Author: Maja Sandberg and Gabriella JirnerSupervisor: Jenny van OdijkExaminer: Heléne Bertéus ForslundProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2021-04-01Background: IBS is a common functional disease among today's population. One of the treatments is a diet low in FODMAPs. LÄS MER

 2. 2. INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AND IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN ADULT LIFE AFTER EXPERIENCING CHILDHOOD ABUSE

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Myella Cederholm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction In a national survey from 2016, 5% of Swedish teenagers reported experience of repeated physical abuse and 6% reported repeated psychological abuse. Childhood abuse has been shown to enhance the risk of both psychiatric and somatic diseases, e.g. Irritable bowel syndrome (IBS) and also general inflammation. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors erfarenheter av att leva med Irritable Bowel Syndrome : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sanyu Nassozi; Tess Ekström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Irritable bowel syndrome (IBS) är samlingsnamnet på en rad olika dysfunktioner i tarmkanalen som 10 till 15 procent av Sveriges befolkning lever med. Sjukdomen är vanligare förekommande hos kvinnor än hos män.    Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med IBS. LÄS MER

 4. 4. Effekt och säkerhet av probiotika vid behandling av IBS-D

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mattias Lanelöv; [2021]
  Nyckelord :Probiotika; Irritable bowel syndrome; IBS-D; diarré;

  Sammanfattning : Bakgrund: Irritable bowel syndrome (IBS) karakteriseras av obehag i magtarmkanalen och förändrade avföringsvanor. Sjukdomen delas in i subtyperna IBS-C (förstoppning), IBS-D (diarré), IBS-M (blandad) och IBS-U (odiagnostiserad). Patofysiologin och etiologin är inte klarlagd, men bland annat störd tarmflora och inflammation har föreslagits. LÄS MER

 5. 5. Effektivitet och säkerhet av tricykliska antidepressiva och selektiva serotonin-återupptagshämmare vid behandling av irritabel tarmsyndrom (IBS)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mustafa Muatasim; [2021]
  Nyckelord :Irritable bowel syndrome; IBS; bowel functional disorder; tricyclic antidepressants; Selective serotonin reuptake inhibitors; SSRI; Känslig tarm; irritabel tarm; irriterad tarm; IBS; tarmsyndrom; tricykliska antidepressiva; TCA; Selektiva serotonin återupptagshämmare; SSRI;

  Sammanfattning : Irritable bowel syndrome (IBS) is a functional disorder that affects the gastrointestinal tract and especially the large intestine. The pathogenesis of the disease is not fully understood, for that reason there is still no cure and current therapy focuses on symptom relief. LÄS MER