Sökning: "Jan Wallin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jan Wallin.

 1. 1. Att observera det osynliga : en kritisk studie av Jan Gehls observationsmetoder utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Patrik Wallin; [2017]
  Nyckelord :genus; genusordning; Jan Gehl; observation; offentligt utrymme; Public Life Studies;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen lyfter frågorna kring genus som ett perspektiv i gestaltningsprocesser. Observationsstudier används ofta som metod för att undersöka hur människor använder offentliga utrymmen genom att observera direkta beteenden hos människor. LÄS MER

 2. 2. Medborgarmönstringen inom högern 1915–1936 : En begreppshistorisk och diskursorienterad undersökning av medborgarbegreppets utbredning, mening och funktion inom Allmänna valmansförbundet

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Martin Wallin; [2015]
  Nyckelord :Medborgare; Medborgarbegrepp; Högern; Allmänna valmansförbundet; Arvid Lindman; Politik; Begreppshistoria; Diskurs; Demokrati; Folk; Reinhart Koselleck; Quentin Skinner; Jan Ifversen; Citizen concept; Politik; Conceptual History;

  Sammanfattning : During the 1920s and 1930s, the Swedish right-wing party Allmänna valmansförbundet (AVF) made citizen into a key concept within their political vocabulary and practice. This thesis examines the distribution, meaning and function of the concept of citizen within the AVF between 1915 and 1936. LÄS MER

 3. 3. En svensk konstskatt i fara

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Tina Hedegaard; Hanna Kyhle; [2014-09-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenska konstskatter i faraTusentals verk försvunna i landets kommunerSkulpturer i skolkorridorer och tavlor på tjänstemannarum. Vår offentliga konst, finansierad av skattepengar, är ett museum dit ingen behöver lösa inträde. Men konst för miljarder riskerar att gå förlorad och antalet försvunna verk är alarmerande. LÄS MER

 4. 4. Budgetparadoxen : Varför företag väljer att behålla traditionell budget eller budgetliknande processer trots den kritik som riktats mot den

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nils Nordstrand; Linda Åhman; [2011]
  Nyckelord :Budget; budgetkritik; ekonomistyrning; beyond budgeting; relevance lost;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under 1980-talet riktades hård kritik mot  konomistyrningen i den såkallade ”Relevance Lost” - debatten. Kritiken styrdes senare mer specifikt mot budgeten, där kritiker som Jan Wallander (1995) samt Hope & Fraser (2003) menade att budgeteringen tillförde lite värde i modern affärsverksamhet och att den borde avskaffas helt. LÄS MER

 5. 5. Hälsa & ledarskap : projekt FOU i Vänersborgs kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Linda Arvidsson; Catharina Hjelm; [2006]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; Ledarskap;

  Sammanfattning : I Vänersborgs kommun bedrivs ett projekt som heter FOU (Forskning och Utveckling). Det handlar om att främja hälsan för anställda ute på de kommunala arbetsplatserna. Projektets deltagare består av förstalinjeschefer, d.v. LÄS MER