Sökning: "Jessica Svanberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jessica Svanberg.

 1. 1. Smittan som kommer att reducera jordens befolkning? : en litteraturstudie kring MRSA

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anisette Magnusson; Jessica Svanberg; [2017]
  Nyckelord :MRSA; patient; bemötande; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) spreds förr endast på sjukhus men har under senare tid ökat även ute i samhället. Det är en bakterie som utvecklat resistens mot antibiotikum och orsakar problem när en infektion behöver behandlas då det endast finns ett fåtal antibiotika att tillgå. LÄS MER

 2. 2. Konflikt, vad händer med revisor-klient relationen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Annika Milgunoff; Wass Jessica; [2016]
  Nyckelord :Revisor- klient konflikt; relationer; oberoende; påverkan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Konflikt, vad händer med revisor-klient relationen? Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Annika Milgunoff och Jessica Wass Handledare: Jan Svanberg Datum: 2016– Januari Syfte: Det är sparsamt med tidigare forskning om hur revisorer upplever att klientrelationen påverkats vid en revisionsrelaterad konflikt. Vi vill belysa tio revisorers personliga uppfattning om hur deras klientrelationer har påverkats då de stått fast vid sin professionella åsikt. LÄS MER

 3. 3. Det autentiska transformativa ledarskapets effekter inom revisionsbyråer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hanna Vozila Uhlin; Jessica Hermansson; [2015]
  Nyckelord :Autentisk transformativt ledarskap; etisk kultur; RAQ acts; objektivitet;

  Sammanfattning : Titel: Det autentiska transformativa ledarskapets effekter inom revisionsbyråer Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Hanna Vozila Uhlin & Jessica Hermansson Handledare: Jan Svanberg Datum: Juni - 2015 Syfte: Själva funktionen hos en revisor bygger på en oberoende och objektiv granskning. Då det förekommit en del revisionsskandaler på senare år, finns det anledning att tro att så inte alltid är fallet. LÄS MER

 4. 4. Livskvalitet hos vuxna med typ 2 diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Åsa Svanberg; Jessica Pedersen; [2009]
  Nyckelord :diabetes typ 2; livskvalitet; hälsorelaterad livskvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur vuxna med typ 2 diabetes uppfattar sin livskvalitet. Metoden var en beskrivande litteraturstudie. Tre undergrupper identifierades, sammanlagt granskades 15 artiklar varav samtliga med kvanitativ ansats. LÄS MER