Sökning: "Joakim Liljeqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joakim Liljeqvist.

  1. 1. Ro iland RO : En studie om användandet av reala optioner i Sverige

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

    Författare :Björn Carlsson; Joakim Liljeqvist; [2011]
    Nyckelord :Investment decisions; capital budgeting; real options analysis; Investeringsbedömning; kapitalbudgetering; reala optioner;

    Sammanfattning : Bakgrund: Länge har paybackmetoden, nettonuvärdesmetoden och andra diskonteringsmetoder haft en ledande ställning när företag gör sina investeringsbedömningar. Metoderna har fått kritik för att inte ta hänsyn till beslutsfattarnas flexibilitet och på så sätt underskatta värdet av en investering. LÄS MER