Sökning: "reala optioner"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden reala optioner.

 1. 1. Osäkerheter kring förhandsavtal för nyproducerade bostadsrätter i Stockholm : Vilka finansiella orsaker ligger till grund för de problem som har uppstått?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Charlotte Brunius; Alexander Lorenius; [2019]
  Nyckelord :Pre-contractual agreement; residential apartments; real options; housing developer; consumer; Förhandsavtal; bostadsrätter; reala optioner; bostadsutvecklare; konsument;

  Sammanfattning : Bostadsinvesteringarna har tagit fart de senaste åren i Sverige. Den gynnsammaprisutvecklingen har resulterat i fler nybyggnadsinvesteringar och antaletproducerade lägenheter har varit stort. I detta marknadsläge blev det allt merattraktivt att teckna förhandsavtal på nyproducerade bostäder. LÄS MER

 2. 2. Reala optioner: Vad påverkar tillämpningen i privata fastighetsbolag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Malin Andersson; Patrik Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Private real estate companies; real options; investment decisions; Privata fastighetsbolag; reala optioner; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : The real estate market in Sweden in the current situation is found to be very attractive, which in return is influenced by number of elements such as interest rates, market conditions, etc. Real estate investments result in relatively large amounts, that is why investors like to be relatively sure regarding their investments, or at least that they are knowing to get their investment back in case of a sale. LÄS MER

 3. 3. Värdering av byggrätter - Om hur valet av metod och antaganden påverkar värderingen

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :David Segerlund; [2015]
  Nyckelord :Real estate valuation; real options; Fastighetsvärdering; byggrättsvärdering; reala optioner;

  Sammanfattning : Denna studie visar hur valet av metod och värderarens antagande påverkar värderingen avbyggrätter. Inledningsvis studeras ett antal faktiska värderingar med avseende på användametoder och antaganden. LÄS MER

 4. 4. Reala optioner: Hur påverkar de investeringsbeslut i  allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marcus Hilbertsson; Vinh Nguyen; [2015]
  Nyckelord :Real options; investment decision; public housing companies; Reala optioner; investeringsbeslut; allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag;

  Sammanfattning : Finansvärlden har drabbas av flertalet olika ekonomiska kriser de senaste åren och sedan dess råder det osäkerhet i världsekonomin. Osäkerheten gör att de traditionella investeringsbedömningsmetoder som grundar sig i diskonterade kassaflöden blivit allt mer kritiserade och anses som otillräckliga för att göra ett bra investeringsbeslut. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av reala optioner i samband med stadsplaneringen av Västerport i Varbergs kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Louise Eklund; Marcuz Eklund; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER