Sökning: "Johan Rolandsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Rolandsson.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med Typ 2 diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mikaela Hultman; Johan Rolandsson; [2016]
  Nyckelord :kvinnor; diabetes; upplevelser; patientperspektiv;

  Sammanfattning : I dag har cirka 450000 personer i Sverige diabetes. Typ 2 diabetes står för den största delen, cirka 85 procent. Att drabbas av diabetes kan inverka på livet och individen men god egenvård skapar goda förutsättningar för att ändå leva ett gott liv. Det är inte alltid lätt att fullgöra denna egenvård. LÄS MER

 2. 2. En empirisk undersökning av momentumeffekten på Stockholmsbörsens Large Cap-lista

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Fredrik Samuelsson; Johan Rolandsson; [2010]
  Nyckelord :aktier; investeringsstrategi; momentumeffekt; momentumstrategi; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : I den här rapporten undersöks med utgångspunkt från empiriska data om momentumstrategier har genererat en överavkastning på Stockholmbörsens Large Cap-lista mellan februari 2000 och februari 2010. Vi undersöker även för vilka tidshorisonter som effekten är starkast, samt vilken påverkan transaktionskostnader och riskjustering har på överavkastningen. LÄS MER