Sökning: "Johanna Blomberg"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Johanna Blomberg.

 1. 1. Så kallade "klimatförändringar" - En kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie om klimatskepticism i de alternativa medierna Fria Tider och Samhällsnytt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nils Arnell; Johanna Blomberg; [2021-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is a growing interest and understanding of the global climate crisis and the effect that it has on the world. Through this growing interest, there has correspondingly been an increased amount ofattention that the climate question has been given in media. LÄS MER

 2. 2. Äldre med alkoholmissbruk – hur bemöts de inom svensk hemtjänst?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Pernilla Blomberg; Johanna Lund; [2019]
  Nyckelord :alcohol abuse; home help; home help staff; approach; strategy; conditions; alkoholmissbruk; hemtjänst; hemtjänstpersonal; synsätt; strategi; förutsättningar;

  Sammanfattning : Enligt forskning ökar alkoholkonsumtionen bland personer som är 65 år och äldre. Detta antas innebära att hemtjänstpersonal kommer att stöta på alkoholberoende allt oftare i arbetet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre personer i specialiserad palliativ vård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Sandahl; Cecilia Blomberg; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; äldre personer; palliativ vård; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre personer förväntas öka i framtiden. Det avlider ca 90 000 personer varje år i Sverige, där 90 % av dessa är 65 år eller äldre. Äldre personer är ofta sköra och multisjuka och vården av äldre personer är därför en komplex vård. LÄS MER

 4. 4. Kan sakkunniginstitutet öka rättssäkerheten i LVU - mål? Rättssäkerhetsaspekten av sakkunniginstitutet i förvaltningsprocessen avseende mål om tvångsvård av barn samt sakkunniginstitutets påverkan på domstolens officialansvar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Blomberg; [2016-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : - Rättssäkerhetsaspekten av sakkunniginstitutet i förvaltningsprocessen avseende mål om tvångsvård av barn samt sakkunniginstitutets påverkan på domstolens officialansvar.Uppsatsen utgår från regleringen rörande tvångsomhändertaganden av barn och unga. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av att få ett prematurt fött barn som vårdas på neonatalavdelning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Caroline Blomberg; Johanna Lindberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER