Sökning: "Johanna Turner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Turner.

 1. 1. STORMIGA RELATIONER OCH PÅSTÅDDA RÄDSLOR En kvalitativ studie om konstruktioner av kvinnan i vårdnadstvister där mannen utsätter kvinnan för våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Hillén; Johanna Turner; [2020-02-27]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; vårdnadstvist; konstruktioner av kvinnor; tingsrättsdomar;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine constructions of women in court orders concerning child custody where there has been information about domestic violence. With a discourse analysis of court orders from courts in Sweden we identified discourses. We wanted to examine what constructions of women are enabled by the identified discourses. LÄS MER

 2. 2. Utveckling för vem? : En studie om en medelstor stad i förändring

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johanna Hygerth; [2016]
  Nyckelord :Segregation; Stadsattraktivitet; Samhällsklyftor; Trygghet; Flyttkedjor;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar undersöka för vem Örebro kommun och ÖrebroBostäder AB (ÖBO) planerar för, samt hur Örebro kommuns stadsutveckling kan förstås i relation till segregering, stadsattraktivitet och invånarnas känsla för platsidentitet. För att uppfylla syftet genomfördes kortare intervjuer med ett mindre urval medborgare, en enkätundersökning och intervjuer med utvalda från Örebro kommun, ÖBO och Örebro universitet. LÄS MER