Sökning: "Josephine Eng"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Josephine Eng.

 1. 1. Urban Uncertainties

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Josephine Harold; [2022]
  Nyckelord :Urban development; threshold; Stockholm; continuity; zine; urban planning; city; biodiversity; contamination; appropriation; re-use; alteration; Bergs Hamn; Bergs gård; Nacka; up-cycling; cistern;

  Sammanfattning : Throughout the last decades the linear urban development in Stockholm can be retraced to the idea of supply and demand, society’s view on the elimination of risk, while increasingly detaching from natural processes. This thesis offers a critical evaluation of the socio-economic situation of space production, while trying to argue for a new semantic recodification of urban organisational processes while reconnecting to a socio-biodiverse narrative. LÄS MER

 2. 2. Consumers behavior during the Covid-19 pandemic : A quantitative study on consumers' experience and purchase decision about fast fashion advertising on social media during the Covid-19 pandemic

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Elin Jalmgård Väkeväinen; Josephine Martinelle; [2022]
  Nyckelord :Social media; online advertising; vivid advertising; interactive communication; OBA; online consumer behavior and consumer purchase decision.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala medier har blivit en plattform för kommunikation mellan företag och konsumenter. Konsumenter kan samla information innan ett köp och därför är annonsering på sociala medier ett strategiskt verktyg för att rikta in sig på konsumenter och skapa behov. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan förväntningar på kattens beteende och val av hanteringsmetod : en kvalitativ intervjustudie av personal inom djursjukvården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nicolina Bäcklin Löwenberg; Josephine Pihlvang; [2022]
  Nyckelord :katt; förväntning; hanteringsmetod; låg stresshantering; Rosenthaleffekten; personal inom djursjukvården;

  Sammanfattning : Katter är ofta stressade hos veterinären vilket kan leda till hanteringsproblem som gör det svårare att behandla katter som besöker djursjukvården. Personal inom djursjukvården har olika erfarenheter och olika synsätt, vilket kan leda till olika förväntningar på hur katter kommer att bete sig under ett besök. LÄS MER

 4. 4. Carbon dioxide, renewable energy and economic growth : A Swedish non-EKC case study

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Josephine Andersson; Kristina Everstova; [2022]
  Nyckelord :Economic growth; Environmental Kuznets Curve; Granger Approach; VECM; Sweden; Renewable energy consumption;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to investigate the relationship between renewable and non-renewable energy consumption, economic growth and carbon dioxide emissions per capita in Sweden in the period of 1970-2018. As indicators, the economic indicator will be represented by the per capita gross domestic product, GDP, as the environmental indicator this study will use carbon dioxide emissions per capita, CO2, and the energy use per capita will represent the energy consumption variable. LÄS MER

 5. 5. An experimental phenomenological study of a systems thinking & contemplative education approach to teaching climate change in educational settings.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Josephine Lau Jessen; [2022]
  Nyckelord :experimental phenomenology; systems thinking; contemplative education; climate change education; leverage points.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Educational systems constantly shape and rebuild our lives. Faced with the urgency of climate change, the development of knowledge by students about the climate crisis and their own role in global systems is critically important to prepare them for their future lives as global citizens and decision makers. LÄS MER