Sökning: "Juntunen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Juntunen.

 1. 1. Skiftarbete, en hälsorisk? Skiftarbetets inverkan på hälsan - En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Angelica Larsson; Hannele Juntunen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. “Vi gör nog många saker som är rätt, men vi vet nog inte vilka saker som gör vad” : - En kvalitativ studie om polisers attityd kring forskning och evidensbaserade polisiära metoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Linda Juntunen Lindberg; Therese Thette Lindström; [2020]
  Nyckelord :Crime prevention; evidence-based methods; police attitudes; community oriented policing; problem oriented policing; Brottsprevention; evidensbaserade metoder; polisers attityd; community oriented policing; problem oriented policing;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka polisanställdas attityd kring forskning och evidensbaserade polisiära metoder inom det brottsförebyggande arbetet. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med 9 poliser och analyserade dessa med en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. (kahvi) Break With Tradition

  Master-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Lisa Juntunen Roos; [2020]
  Nyckelord :Tradition Textile Craft Material Knowledge Empowerment Class;

  Sammanfattning : In this project I explore the consequences of inventing traditions and the empowering effects of textile making. By looking at Swedish textile history, Finnish coffee packages, a 91 year old woman and a 31 year old aspiring textile artist I come to the conclusion that trying to control history trough traditions can have dire consequences and I am left wanting a more inclusive approach. LÄS MER

 4. 4. Källsortering som handling utifrån Gal’perins teori : - en aktionsforskningsinspirerad studie i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Tiina Gustafsson; Antina Juntunen; [2019]
  Nyckelord :Gal’perins teori; källsortering som handling; aktionsforskningsinspirerad studie; grundsärskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att pröva Gal’perins teori som ett redskap för begreppsutvecklande undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, detta med undervisning om källsortering som exempel. Våra frågeställningar var: 1. LÄS MER

 5. 5. Influence of contextual factors on the adoption process of Robotic process automation (RPA) : Case study at Stora Enso Finance Delivery

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Katriina Juntunen; [2018]
  Nyckelord :Robotic process automation; RPA; innovation adoption; technology acceptance;

  Sammanfattning : This study investigates the intra-organisational adoption of technological innovation and focuses specifically on the perceived influence of innovation, organizational, individual and managerial facilitation factors on the adoption process of Robotic process automation (RPA) technology. Based on an exploration and integration of eight adoption related frameworks from Innovation diffusion, User acceptance and Change management fields, a conceptual model linking the system level change to individual level commitment process was created. LÄS MER