Sökning: "Juntunen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Juntunen.

 1. 1. Influence of contextual factors on the adoption process of Robotic process automation (RPA) : Case study at Stora Enso Finance Delivery

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Katriina Juntunen; [2018]
  Nyckelord :Robotic process automation; RPA; innovation adoption; technology acceptance;

  Sammanfattning : This study investigates the intra-organisational adoption of technological innovation and focuses specifically on the perceived influence of innovation, organizational, individual and managerial facilitation factors on the adoption process of Robotic process automation (RPA) technology. Based on an exploration and integration of eight adoption related frameworks from Innovation diffusion, User acceptance and Change management fields, a conceptual model linking the system level change to individual level commitment process was created. LÄS MER

 2. 2. "Duktiga" elever i matematik : En studie om elever med särskild begåvning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Linda Juntunen; [2018]
  Nyckelord :Särbegåvning; högpresterande; matematik; undervisning; motivation;

  Sammanfattning : På senare tid har det skrivits mycket om elever som har en särskild begåvning inom ett visst ämne och att de inte får den hjälp och stöttning som behövs i den svenska skolan. Lärare har ansvar att stötta även dessa elever, detta fastslår skollagen genom att ”utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande” (SFS 2010:800, kap 1, 4 §). LÄS MER

 3. 3. The question of finding a merciful God : Understanding Martin Luther's relation to metaphysics and ontology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna Myrén; [2017]
  Nyckelord :Luther; metaphysics; ontology; doctrine of justification; Mannermaa; Juntunen; themes; structures of thought; theologia crucis; deus absconditus;

  Sammanfattning : Abstract “The question of finding a merciful God. Understanding Martin Luther’s relation to metaphysics and ontology” Myrén, Anna. 2017, Master’s Thesis, 30 credits. E-mail: [email protected] LÄS MER

 4. 4. Införandet av Quadricepspedagogik på Ekhammarskolan : Hur påverkas arbetsmiljön och måluppfyllelsen under åren 2006-2009?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jonas Juntunen; [2013]
  Nyckelord :Framgångsrika skolor; Quadriceps; pedagogik; skola; meritvärden; Skoleffektivitetsforskning; Lorraine Monroe;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att mäta och identifiera eventuella förändringar över tid, vad gäller arbetsmiljön och måluppfyllelsen, under implementeringen av Quadriceps-pedagogiken på Ekhammarskolan. Arbetsmiljö definieras i denna studie som mål vilka Quadricepspedagogiken vill uppnå. LÄS MER

 5. 5. Det borgerliga blocket i medievalrörelsen 2006 : en kvantitativ studie av kvällspressens valbevakning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Humanistiska institutionen; Örebro universitet/Humanistiska institutionen

  Författare :Vinter Karlsson; Wendy Juntunen; [2007]
  Nyckelord :media; election; tabloid; political;

  Sammanfattning : Purpose/Aim: The purpose of this essay is to examine the ways two Swedish tabloid newspapers portray and describe the non-Socialist parties during the Swedish election of 2006. Material/Method: We have been studying 388 articles about the non-Socialist parties, derived from the two largest tabloid newspapers in Sweden, Aftonbladet and Expressen, during the month before the election. LÄS MER