Sökning: "skolledare"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade ordet skolledare.

 1. 1. Specialpedagogisk kompetens- Fem skolledares uppfattning och beskrivning av begreppet specialpedagogisk kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie-Louise Alkewall Troedsson; Catarina Persson; [2019]
  Nyckelord :skolledare; speciallärare; specialpedagogisk kompetens; specialpedagoger; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Formuleringen “specialpedagogisk kompetens” i skollagen (SFS 2010:800) lämnar fältet öppet för tolkningar som inte nödvändigtvis innebär att den som arbetar med specialpedagogiska frågor på en skola har utbildning för det. Arbetet intresserar sig för att undersöka hur den specialpedagogiska kompetensen egentligen uppfattas av skolledarna som är ytterst ansvariga för att tillgodose att den specialpedagogiska kompetensen finns, och att den kommer eleverna till gagn. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa programmering i matematik på högstadiet 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Talal Mohamed; [2019]
  Nyckelord :algoritm; datalogiskt tänkande; högstadiet; kod; matematik; Micro:bit; pedagogisk innehållskunskap; program; programmering;

  Sammanfattning : Abstract Uppsatsen syfte är att undersöka om matematiklärare på grundskolans senare år och skolan som organisation arbetar med undervisning av programmering i matematik samt hur lärare talar om sin upplevelse av svårigheter och utmaningar inför detta moment. Denna studie kommer att utgå från både elevperspektiv och lärarperspektiv separat och på så sätt ta reda på hur elever upplever att arbeta med programmering och vad lärare tycker om programmering. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogen, en brobyggare? En kvalitativ studie om hur specialpedagogen kan bidra till att främja framgångsfaktorer i övergångsprocessen från förskola till förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kerstin Rosengren; Jenny Vincent-Vivian; [2019]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; Förskola; Förskoleklass; Specialpedagog; Övergångsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagogen kan bidra till att främja framgångsfaktorer i övergångsprocessen från förskola till förskoleklass genom att ta del av skolledares och pedagogers uppfattningar om specialpedagogens roll samt undersöka hur deras uppfattningar förhåller sig till styrdokument och specialpedagogens examensordning. Studien utgår från ett systemteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk handledning ett kompetensutvecklande verktyg? En studie om specialpedagogens roll i pedagogisk handledning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jimena Cármenes; Louise Hillmann; [2019]
  Nyckelord :handledning; skolledare; specialpedagogik; systemteori;

  Sammanfattning : Då vi påbörjade utbildningen till specialpedagoger förväntade vi oss att få kunskap om och redskap för att bedriva specialpedagogiskt arbete i olika verksamheter. I vår tredje kurs introducerades samtal och handledningens roll som verktyg för professionsutveckling, vilket vi såg som en viktig och intressant del för oss att fördjupa oss mer i. LÄS MER

 5. 5. DEN DIGITALA FOLKHÖGSKOLAN? - En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Therese Winqwist; [2018-07-04]
  Nyckelord :digitalisering; digitaliseringsprocess; digitaliseringsstrategi; folkhögskola; folkbildning; skolledare; rektor; folkhögskolerektor; livslångt lärande;

  Sammanfattning : The focus of this Master’s thesis is on how principals at folk high schools view digitizing processes. The purpose of the study is based on an increasing demand for research within popular education (Swe folkbildning).Five principals from folk high schools have taken part in qualitative interviewing. LÄS MER