Sökning: "Köksfläkt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Köksfläkt.

 1. 1. Numerical Study on PollutantRemoval Performance of Island Kitchen Exhaust Devices

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Chang Niu; [2019]
  Nyckelord :Range hoods; kitchen ventilation; indoor air quality; cooking; Köksfläkt; köksventilation; inomhusluftkvalitet; matlagning;

  Sammanfattning : It is reported that cooking can generate many kinds of airborne pollutants,which pose serious threats to human health. Kitchen range-hood is themost effective and popular equipment to exhaust the airborne pollutants,including smoke and oil particle in people’s daily life. LÄS MER

 2. 2. Utsugande köksfläktsystem : För passivhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Jonas Kjerling; David Blomberg; [2011]
  Nyckelord :kitchen exhaust fan system; energysaving house; coanda; köksfläkt; fläkt; passivhus; utsugande; fläktsystem; matos; coanda; ejektorverkan;

  Sammanfattning : Hus byggs idag allt tätare för att möta högre miljökrav, ställda av både konsumenter och politiker. När hus byggs täta minskar luftläckaget genom klimatskalet. Tack vare det sänks energiåtgången då nästan all luft styrs genom en värmeväxlare. LÄS MER