Sökning: "journey form"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden journey form.

 1. 1. Women of the Fäbod : An Ethnological Study of the Swedish Fäbod Culture at the Turn of the 20th Century

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Stina Gray; [2019]
  Nyckelord :Womanhood; transhumance; gender; initiation; rite of passage; nordic; Genus; fäbod; fäbodkultur; initiationsrit; fäbodväsen;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the meaning of womanhood in relation to the Swedish fäbod culture at the turn of the 20th century. The study is based upon a questionnaire from 1928 and the material is collected from the archives at the Nordic Museum in Stockholm and the Institute for Language and Folklore in Uppsala. LÄS MER

 2. 2. En tidsresa med narratologiska medel : Berättarteknik, historiemedvetande och didaktisk relevans i Svetlana Aleksijevitjs Tiden Second hand: Slutet för den röda människan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexander Larsen; [2019]
  Nyckelord :Narratologi; berättarteknik; historiemedvetande; Svetlana Aleksijevitj; Tiden second hand; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en narratologisk analys av tre kapitel i Svetlana Aleksijevitjs dokumentärroman Tiden second hand: Slutet för den röda människan undersöka berättartekniken och det historiemedvetande som finns i kapitlen. Med utgångspunkt i detta diskuteras sedan hur romanen kan användas i gymnasieskolan för att stärka elevernas litterära kompetens och lärande i och genom skönlitteratur. LÄS MER

 3. 3. "Do you want to help them" Analyzing the representation of African Americans in Expressen's news reports of 53 youths from Chicago visiting Stockholm in 1966.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Keenan Allen; [2019]
  Nyckelord :Representation; African Americans; Swedes; Stereotype; Discourse;

  Sammanfattning : This study is a qualitative content analysis, aiming to analyze the representation of African Americans in reports made by the Swedish newspaper Expressen, covering a journey with 53 youths from Chicago to Stockholm in 1966. This study has a critical approach to understanding how preferred meanings were reproduced in Expressen’s representation of the African American participants. LÄS MER

 4. 4. Skeppet - På färd mot evigheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alexander Rossin; [2019]
  Nyckelord :: Scandinavia; Boat-burials; Vendel; Burial gifts; cosmology; maritime; construction; animals; weapons.;

  Sammanfattning : The boat-burials in Scandinavia presents several rich findings in the form of boats, possession and their owners. These boat-burials are reviewed in this work through a lens of maritime archaeology, to connect the possible roles held by the boat itself in context with the placement and nature of the burial gifts deposited around and inside the vessel. LÄS MER

 5. 5. A Journey in the Pathways of Maqam and arranging Muwashahat

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Nemat Battah; [2018-07-31]
  Nyckelord :Singer; Vocalist; Traditional Arabic music; Andalusian music; Maqam; Muwashah; Arranging Arabic music; Harmonizing Arabic music;

  Sammanfattning : In this project, I explore the Arabic scalar system “Maqam” through studying, analysing and arranging one of the most traditional Arabic song forms “Muwashah”. I explore the different possibilities of arranging this song form inan untraditional way, by using western instruments and musicians who come fromdifferent musical backgrounds. LÄS MER