Sökning: "KOnflikten mellan Ryssland och tjetjenien"

Hittade 1 uppsats innehållade orden KOnflikten mellan Ryssland och tjetjenien.

  1. 1. The Radicalization of Chechnya: a case study of the spread of radical Islam in Chechnya

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Annika Frantzell; [2006]
    Nyckelord :Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Terrorismen; Wahhabismen; Islam; Tjetjenien; Huntington; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science; Social Sciences;

    Sammanfattning : Wahhabismen och andra radikala former av Islam var okända i Tjetjenien före 1990-talet. Men under de två konflikterna mellan Ryssland och Tjetjenien 1994 till 1996 och 1999 till i dag så har Wahhabismen alltmer spridit sig bland Tjetjenierna. LÄS MER