Sökning: "Karl-johan Samuelsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karl-johan Samuelsson.

  1. 1. Socialförsäkringsrättsliga reglers inverkan på arbetsrätten : En urholkning av anställningsskyddet för arbetstagare under sjukskrivning och rehabilitering?

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

    Författare :Daniel Bergman; Karl-Johan Samuelsson; [2014]
    Nyckelord :rehabiliteringskedjan; sjukskrivning; rehabilitering; sjukförsäkring; anställningsskydd;

    Sammanfattning : Sjukskrivnings- och rehabiliteringsreglerna är ett omdebatterat ämne och innehållet i dessa har förändrats mycket under årens lopp. Senaste ändringen var i form av införandet av den så kallade rehabiliteringskedjan i socialförsäkringsbalken (2010:110;SFB). Rehabilitering syftar enligt 29 kap. LÄS MER