Sökning: "Karta"

Visar resultat 1 - 5 av 306 uppsatser innehållade ordet Karta.

 1. 1. Geografi - ämnet som går över alla gränser : En studie om mellanstadieelevers geografiska resonemang och kartkunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Hjalmarsson; Anna Ovsiannikov; [2018]
  Nyckelord :Geografiskt resonemang; kartkunskaper; selektiva traditioner; geografiundervisningens typologier;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt geografikunskaper hos elever i årskurs 6 i Uppsala kommun med avseende på deras förmåga att föra geografiska resonemang samt avläsa en karta. Studiens teoretiska ramverk utgörs av läroplansteori, selektiva traditioner inom geografiämnet, geografiundervisningens typologier samt olika nivåer av geografiskt resonemang. LÄS MER

 2. 2. Ett influerat utbildningsval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Max; Therese Nilsson; [2018]
  Nyckelord :yrkesprogram; genus; utbildningsval; självuppfattning; motstånd;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är könssegregerad där andelen män och kvinnor skiljer sig inom olika branscher. Även om arbetet för en jämställd arbetsmarknad har utvecklats tenderar killar och tjejer att välja könsstereotypiska program på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Delineation of Ditches in Wetlandsby Remote Sensing

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Andreas Gustavsson; Selberg Martin; [2018]
  Nyckelord :GIS; drainage network; LiDAR; GIS; dräneringsnätverk; LiDAR;

  Sammanfattning : Wetlands have been heavily affected by human-alteration, this is done to drain thewetland so that the ground can be used for other purposes such as forestry oragriculture. With high accuracy data available now, it is possible to use differentmethods automatically to identify these ditches in wetlands or other areas. LÄS MER

 4. 4. Efficient 2D SLAM for a Mobile Robot with a Downwards Facing Camera

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Christian Colliander; [2018]
  Nyckelord :SLAM; 2D SLAM; Visual SLAM; Quadcopter; Drone; Camera; Downwards facing camera; Computer Vision; Image Analysis; ROS; Robotics; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : As digital cameras become cheaper and better, computers more powerful, and robots more abundant the merging of these three techniques also becomes more common and capable. The combination of these techniques is often inspired by the human visual system and often strives to give machines the same capabilities that humans already have, such as object identification, navigation, limb coordination, and event detection. LÄS MER

 5. 5. Interaktiv kartapplikation : Med OpenLayers 4

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Orm Daniel Olsson; [2018]
  Nyckelord :Webbutveckling; JavaScript; OpenLayers; Designmönster;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar projektarbetet som utförts för att skapa en interaktiv kart-applikation hos företaget eMaintenance365. De är ett uppstartsföretag som arbetar med att hjälpa kunder inom främst tåg- och järnvägsindustrin med att förbättra sitt underhållsarbete. LÄS MER