Sökning: "Kunskapshanteringssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Kunskapshanteringssystem.

 1. 1. Knowledge)management)in)and)between)large) complex)projects : An!investigation!of!enablers!and!inhibitors!of!an! implementation!of!new!knowledge!management! concepts!in!knowledge7intensive!organizations

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :CECILIA KRUMLINDE; KAROLINA RINGHOLT; [2018]
  Nyckelord : Knowledge management; organizational learning; change management; enablers; inhibitors; Kunskapshantering; organisatoriskt lärande; förändringshantering; möjliggörare; inhibitorer;

  Sammanfattning : Knowledge management is in the ever-changing environment and previous research argues that the survival and growth of organizations in such changing environment is dependent upon effective utilization of information and knowledge. Although knowledge management has developed over long time, both in research and in practice, its recognition as a discipline is still debated and there are few models substantial enough to be used in practice. LÄS MER

 2. 2. Kunskapshantering med wikis : En studie om användningen av wikis som kunskapshanteringssystem i ett distribuerat mjukvaruutvecklingsteam

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik

  Författare :Louise Strandqvist; Camilla Abrahamsson; [2016]
  Nyckelord :Knowledge management system; knowledge management; wikis; traditional knowledge management systems; distributed software development team.; Kunskapshanteringssystem; kunskapshantering; wikis; traditionella kunskapshanteringssystem; distribuerade mjukvaruutvecklingsteam.;

  Sammanfattning : To seize and make use of knowledge in organizations is important for their competitiveness, amongst other things. To do this is, however, not entirely straightforward and therefore the use of so called knowledge management systems is common. LÄS MER

 3. 3. Meaning-making knowledge sharing : Learning aspects of a Sandvik knowledge management system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Oscar Björkman; [2014]
  Nyckelord :meaning-making; knowledge sharing; knowledge management system; qualitative research; learning; motivation; meningsskapande; kunskapsdelning; kunskapshanteringssystem; kvalitativ forskning; lärande; motivation;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is the KMS at a Sandvik design department. Purposed to deal with information overload using user-generated content, it is also intended to enable the employees to share knowledge. Previous research has studied what motivates employees to use technology for knowledge sharing. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Networks within the Financial Sector : A tool to enhance unity and knowledge sharing

  Master-uppsats, KTH/KTH/Industriell ekonomi och organisation (Avd.) (stängd 20130101)Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/KTH/Industriell ekonomi och organisation (Avd.) (stängd 20130101)Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Simon Janghede; David Bradka; [2013]
  Nyckelord :corporate social networks; enterprise social networks; platforms; financial sector; financial business; financial services; insurance; reinsurance; knowledge sharing; social; knowledge management; knowledge management systems; information spreading; system evaluation; företagsbaserade sociala nätverk; företagsinriktade sociala nätverk; plattformar; finansbranchen; finansiella sectorn; försäkring; återförsäkring; kunskapsspridning; kunskapsdelning; social; kunskapshantering; kunskapshanteringssystem; informationsspridning; systemutvärdering;

  Sammanfattning : This study has been conducted with Sirius International as a case company. The investigation has revolved around the weaknesses Sirius, along with the authors, have identified concerning the international collaboration and communication. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar användandet av kunskapshanteringssystem?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Elsa Lundahl Falck; Kasper Ellverson Ytterholm; [2013]
  Nyckelord :kunskapshantering; kunskapshanteringssystem; deltid; sociala utbyten; socialt kapital;

  Sammanfattning : Denna studie är en fallstudie i syfte att visa på vilka faktorer som påverkar användande av kunskapshanteringssystem på en arbetsplats med speciella förutsättningar. Det studerade fallet är en arbetsplats med endast deltidsarbetande studenter som oftast arbetar på egen hand vid olika tider. LÄS MER