Sökning: "Laila Boulos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Laila Boulos.

  1. 1. Kan skolans tidigare åldrar lära av förskolans pedagogiska synsätt?

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Laila Boulos; Madeleine Andréasson; [2007]
    Nyckelord :förskolepedagogik; skolan; lärandet; arbetssätt; b;

    Sammanfattning : BakgrundVi är båda inriktade på de tidiga åldrarna i skolan och har haft funderingar om hur det går attarbeta mer utifrån barnet i skolan, eftersom vi känner att skolan ofta tänker på vad som skallläras in i stället för hur det skall läras in. När vi träffades under utbildningen diskuterade vioss fram till att det vore intressant att se om förskolepedagogiken förekommer i skolans världeftersom vi båda tror att förskolan har ett bra sätt att få kunskapen förankrad hos barnetgenom lek, tema, och de skapande ämnena, och att skolan kan ha en del att lära av förskolan. LÄS MER