Sökning: "Landsbygdsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet Landsbygdsutveckling.

 1. 1. HJÄLP, vi krymper! En studie av anpassningsstrategier för en minskande befolkning i Strömsunds kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Johanna Lundin; Teodor Wester; [2020-08-29]
  Nyckelord :Stad och land; Centrum och periferi; Landsbygdsutveckling; Krympa smart; degrowth; anpassning; tillväxtnorm; Demografi; kommunal planering; Strömsund;

  Sammanfattning : The global phenomenon of demographically shrinking communities presents challenges for planning authorities. A few partial strategies trying to address this can be found throughout Europe, but are there more universally appliable ones? In this study, we aim to find that out by the means of an interview study in the shrinking municipality of Strömsund, where public servants are interviewed in order to understand how the municipality is tackling the challenge and plan for shrinkage. LÄS MER

 2. 2. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Sjöman; [2020]
  Nyckelord :bygdebolag; utvecklingsbolag; landsbygdsutveckling; socialt kapital; mobilisering; governance; Bourdieuconomics;

  Sammanfattning : Kommunsammanslagningar och centraliseringar har lett till att statens närvaro på landsbygderna minskat och en större del av ansvaret för landsbygdsutveckling ligger på lokalsamhället. Mot den här bakgrunden har bygdebolagen växt fram – lokala aktiebolag som ägs av personer i eller med anknytning till bygden där all vinst återinvesteras i lokalsamhället. LÄS MER

 3. 3. Social innovation på landsbygden : en studie om Uppsala och Tierps kommuners strategi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Owais Syed; [2020]
  Nyckelord :social innovation; socialt företagande; socialt entreprenörskap; centralstyrning government ; interaktiv styrning governance ;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats i landsbygdsutveckling är att undersöka hur två kommuner i Uppsala län, Uppsala och Tierps kommuner, uppfattar och arbetar med social innovation, samt vilken roll landsbygden spelar i arbetet. Uppsatsen är baserad på kvalitativa forskningsintervjuer med sex personer i de två kommunerna och analyseras utifrån teorier om social innovation i forskningslitteraturen, samt ur ett government och governance perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Context Matters : a qualitative study of social innovation in rural Sweden Amanda Bengtsson

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :social innovation; rural development; Sweden; context;

  Sammanfattning : Recently, the concept of social innovation has gained increased attention both in academia and in policy, presented as a useful tool for solving complex societal challenges, also the societal challenges apparent in rural areas. The rural context, however, and its implications for social innovation, is often neglected. LÄS MER

 5. 5. Det lokala medborgarskapet i landsbygdssamhället : En studie om kommunala visioners betydelse för landsbygdens service och det lokala medborgarskapet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Annie Bergström; Tessie Brinck; [2020]
  Nyckelord :Landsbygdsutveckling; Kommunalt; Lokalt medborgarskap; Visioner; Service;

  Sammanfattning : I denna uppsats vill vi studera vilken typ av vision som Laholms kommun har för landsbygdsorten Veinge gällande landsbygdsutveckling och hur det kan påverka Veinges lokala medborgarskap. För att besvara syftet utgår uppsatsen utifrån frågeställningarna: Vilken typ av Josefina Syssners landsbygdsvisioner har Laholms Kommun för Veinge? Vad kan visionen ha för betydelse för det lokala medborgarskapet? För att undersöka detta genomförs en kvalitativ textanalys av Laholms kommuns utvecklingsprogram för Veinge 2035. LÄS MER