Sökning: "landsbygdsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet landsbygdsutveckling.

 1. 1. Planering för hållbar utveckling av naturturismdestinationer - En kvalitativ studie av hållbarhetsperspektiv och intressekonflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Camilla Strandberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Hållbarhetsperspektiv; intressekonflikter; landsbygdsutveckling; naturturismdestinationer; naturskydd; strandskydd; naturturism; turism; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Within the government initiative for Sustainable nature and ecotourism in rural areas, a number of projects were implemented which included Visit Sweden's marketing campaign The 72 Hour Cabin. The campaign took place in 2017 on an placeless island that was chosen based on the fact that it was located privately. LÄS MER

 2. 2. Hållbar LIS planering? : en fallstudie om olika föreställningar hur LIS skapar hållbar landsbygdsutveckling

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Hanna Maleus Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samhällsplaneringen fokuserar alltmer på hållbarhet och försöker skapa en hållbar utveckling i samhället. Planeringen har länge centraliserats kring hur främst städerna ska utvecklas hållbart vilket har medfört att en planering för landsbygdsutveckling har förbisetts. LÄS MER

 3. 3. Handläggningstider för fastighetsbildning : Påverkan på landsbygdsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Emelie Hansson; Lena Svensson; [2021]
  Nyckelord :Rural development; rural area; process time; cadastral surveying; development of society; property formation; cadastral procedure; the state cadastral authority; the municipal cadastral authorities; Landsbygdsutveckling; landsbygd; handläggningstid; lantmäteri; samhällsutveckling; fastighetsbildning; lantmäteriförrättning; SLM; KLM;

  Sammanfattning : Under en längre tid har handläggningstider avseende fastighetsbildning varit en utmaning för lantmäterimyndigheterna. I Förvaltningslagen anges att ärenden skall hanteras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med den pågående urbaniseringen har detta dock varit svårt att upprätthålla. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans för en levande landsbygd : - En fallstudie av Örnsköldsviks kommuns landsbygdsutveckling genom samverkan

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hanna Bergman; [2021]
  Nyckelord :Flernivåstyrning; Samverkan; Landsbygd; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Flera av Sveriges landsbygder står idag inför stora utmaningar med en minskande befolkning, genom att allt fler väljer att bosätta sig i städer och att befolkningen på landsbygden blir allt äldre. Samtidigt fokuserar samhällsplaneringen idag till stora delar på urbana miljöer och hur vi lyckas planera hållbara städer. LÄS MER

 5. 5. Det nya kontorslandskapet bland fjällvidderna : Kan distansarbete bli glesbygdens räddning?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Matilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshus; Glesbygd; Distansarbete; Migration; Mobilitet; Landsbygdsutveckling;

  Sammanfattning : The rural municipalities in the mountain areas of northern Sweden has for a many years experienced an out-migration of people in working age witch have led to an older populationand a smaller source of taxes. In addition of these municipalities with a lot of tourists and second home tourists have periods of the year when they have a population that is a lot larger then they have capacity for. LÄS MER